" /> " />

Heftig sprøytedebatt

19.02.2009
Mange innlegg har kommet i Fosna-Folket etter Oikos´ pressemelding om norsk sprøytemiddelbruk.
"- Ja, har alle forbrukere visst at det brukes glyfosat (Roundup) i moden kornåkrer for drepe kveke så har de blitt redd."

1000 liter Roundup bare på Ørlandet 

Bare på Ørlandet brukes det flere 1000 liter Roundup..Så det er på tide at dette kommer opp ja!!!  - Dette er et av innleggene.

 

Sprøyting av jordbær

Her er et av de andre innleggene:

 

"Jeg har sett at jordbæra sprøytes i kassene før de sendes nordover, men du får aldri en jordbærdyrker til å innrømme noe sånt. Og hva med all kverken som fremdeles ligger i jorda? Det foregår mye som ikke er kjent for allmennheten....."

 

Andre er uenige i Oikos sin pressemelding

"Det må være en navlebeskuende og inhabil tankegang som hevder at økologisk jordbruk er en suksess. Eneste grunn til at disse gårdsbruka fortsatt eksisterer er at de får kunstig åndedrett og pengeoverføringer fra Staten ( les: Økoløftet i kommuner ), og ikke for at de driver så godt."


Delta i debatten i Fosna-Folket  


De andre innleggene kan du lese her:

http://www.fosna-folket.no/incoming/article1237187.ece

 

Annonsører

Samarbeidspartnere