Helseforskere svarer: Sterk sammenheng

24.08.2015
En jordforsker ved NIBIO har fremmet høylytt kritikk av studien som fant en sammenheng mellom økologisk mat i gravides kosthold og redusert forekomst av misdanning i urinrøret hos guttebabyer. Nå svarer forskerne bak studien. – Sammenhengen er sterk, skriver de.

En av NIBIOs jordforskere har i sommer vært ute med hard kritikk av Folkehelseinstituttets studie der de fant at økologisk mat kan se ut til å gi gravide mindre risiko for å få sønner med misdanning i urinrøret.
Forskerne fra Folkehelseinstituttet (FHI) gjør nå i en ny artikkel på forskning.no rede for bakgrunn, gjennomføring og mulige tolkninger av resultatene.

Fagfellevurdert forskning
Artikkelen om økologisk mat og misdanning i urinrøret har vært gjennom svært grundige fagfellevurderinger.
Den ble i juli i år publisert i det anerkjente tidsskriftet Environment Health Perspectives, et av de beste internasjonale vitenskapelige tidsskriftene innen sitt område. Nettstedet nrk.no skrev om saken i juli.

Halvert hyppighet
– Vi har altså et resultat om at økologisk mat, særlig grønnsaker, hos mødrene er forbundet med cirka halvert hyppighet av urinrørsmisdanning hos guttebarn.  Fordi det er så lite sannsynlig at dette beror på tilfeldigheter, har vi sannsynligvis med et fenomen å gjøre her. Men hva slags, og om det er det en årsakssammenheng, vet vi ikke, skriver forskergruppen fra FHI i sin artikkel på forskning.no.

Ikke forventet
Bakgrunnen for undersøkelsen av en mulig sammenheng mellom økologisk mat og redusert forekomst av hypospadi, var tidligere danske forskningsfunn som antydet at det kunne være en slik sammenheng.
– I utgangspunktet trodde vi at denne hypotesen ville bli avkreftet i vårt materiale, skriver forskerne,  – men i stedet ble hypotesen styrket. Alle svar og resultater er nøye sjekket for mulige feil.

Mengde ikke avgjørende
– Når halvparten av befolkningen ikke spiser økologisk mat, vil ikke forbruket av økologisk mat være større enn rundt to prosent blant den andre halvparten, er den kategoriske påstanden fra jordforskeren i NIBIO, i artikkelen som ble publisert på forskning.no. Denne statistikkforståelsen fastholder han også i et intervju med nrk.no.
– Mengden økologiske grønnsaker i forhold til det totale matinntaket behøver ikke spille noen rolle, svarer assisterende direktør i Folkehelseinstituttet, Jan Alexander i intervjuet med nrk.no. – Enkeltfaktorer eller stoffer kan ha biologisk virkning selv om det er små mengder, påpeker han og viser til medisiner som eksempel.

Klar sammenheng
– Ut fra dagens kunnskap utgjør ikke eksponeringen for sprøytemiddelrester i Norge noen helserisiko generelt sett, skriver forskergruppen, – men vi vet ikke om for eksempel enkeltstoffer, stoffgrupper eller kombinasjoner av enkeltstoffer kan være medvirkende ved ytterst sjeldne skadevirkninger som hypospadi.

– Når vi fant en statistisk sammenheng mellom bruk av økologisk mat og lavere forekomst av urinrørsmisdanning med et såpass grovt mål på økologisk mat, er det stor sannsynlighet for at sammenhengen kunne blitt enda sterkere med bedre metoder, mener forskergruppen i FHI.

Bare nye studier vil imidlertid kunne gi svar på hvorvidt det også er en årsakssammenheng.

Artikkelen kan du lese  i sin helhet her

Den er skrevet av:
Helle Margrete Meltzer forskningssjef, Divisjon for miljømedisin, Folkehelseinstituttet
Anne Lise Brantsæter seniorforsker, Folkehelseinstituttet
Margaretha Haugen seniorforsker, Folkehelseinstituttet
Jan Alexander assisterende direktør, Folkehelseinstituttet
Hanne Torjusen forsker, SIFO

Les mer:
Forskere ved Danmarks Tekniske Universitet (DTU) - om hormonforstyrrende effekter av sprøytemidler.
Tidligere generaldirektør for den svenske Kemikalieinspektionen - om hormonhermere, mengder og virkning.

Tekst: Marit G. Wright
Foto: Shutterstock

Annonsører

Samarbeidspartnere