Historien kom inn døren

13.04.2010
Noen dager er mer utrolige enn andre dager. Det ringer på hos Oikos i Miljøhuset i Grensen 9b. En staselig herremann stiger inn. Han hilser. I hånden har han en liten skinnmappe. Han lurer på om han kan få titte i Oikos sitt historiske arkiv.
Hvorfor det?, spør vi. - Jo, det har seg slik, sier denne voksne mannen, at for lenge siden, i 1973 i Bergen, startet jeg Norsk Økologisk Landbrukslag, forløperen til Oikos – Økologisk Norge.

Det ble litt bråk og fakter på torget i Bergen, da vi stilte oss opp med plakat om at vi solgte giftfrie gulrøtter. Så vi modererte oss og skrev økologiske gulrøtter, sier professor Edvard Vogt (87), grunnleggeren av Norsk Økologisk Landbrukslag i 1973. Foto: Oikos  


Det var greit med litt jus   

Edvard Vogt, født i 1923, bor midt i Bergen.  En jurist og professor i filosofi, med en meget karakteristisk personlighet, måtte til for å danne Norsk Økologisk Landbrukslag. Ikke noe mindre. Vi måper litt, setter oss ned og han forteller. Det var i grunnen greit med litt jus, sier han.  Det ble sendt brev til alle landets kommuner, med spørsmål om de visste om noen ledige gårdsbruk.  Organisasjonen Norsk Økologisk Landbrukslag samlet blant annet en rekke ungdommer som gjerne ville drive økologiske gårdsbruk, gjerne som kollektiv. "Det skulle bo folk i husan".

 

Juristen og professoren i filosofi, Edvard Vogt, som dannet Norsk Økoilogisk Landbrukslag i 1973. Foto: Oikos

 

Gårdsbruk til utdeling 

En rekke kommuner svarte, og entusiastiske ungdommer fikk sine gårdsbruk.  Sivilarbeidere ble engasjert for å følge opp arbeidet i organisasjonen.  Vogt stilte med kontorlokaler de første årene, dyktige sivilarbeidere drev så virksomheten uten behov for så mye administrativ oppfølging. Jovisst hadde medlemmene langt hår, skjegg og runde briller, hyggelige var de også. Dagpenger måtte riktignok fremskaffes, men det gikk.  Snart tok andre over styrelederjobben, andre med mer erfaring når det gjelder markens grøde.  Kontoret ble lagt en annen plass i Bergen, mens Edvard Vogt kastet seg over andre samfunnsutfordringer og skapte mange andre organisasjoner.


En helt utrolig CV

Man blir litt målløs av dette, og jeg spør om å kunne skrive ned noe faktainformasjon.  -Du kan få min CV, sier denne mannen på 87 år, og han trekker frem en fyldig CV: artium i Kristiansand i 1942 og forberedende prøver i filosofi høsten 1942, handelsgymnasium og revisorskole i Kristiansand 1943, juridisk embetseksamen i Oslo 1950, doktorgrad i filosofi i Roma 1962.  Så en lang liste med stillinger: Milorg, første landssekretær i Unge Venstre, filminnspilling i Lausanne, kapelan, professor i sosiologi, direktør, industrisosiolog ved Norges Handelshøyskole og professor ved Universitet i Bergen. Dette er bare et utdrag. CV-en inneholder også en lang liste av virksomheter han har deltatt i, og ofte selv startet opp. Prosjekter, aktivitet under og etter krigen og faglige publiseringer. En CV som overstiger fantasiens grenser for hva man tror noen skal kunne få gjort gjennom et liv. Helt utrolig!

 

Innrømmer å ha en lidenskap 

-Nå er jeg i Oslo for å gi informasjon til Heimevernsmuseet om kontaktpersoner i Sverige under krigen, og så skal jeg på møte i Varslerunionen, som jeg var med å starte i 2006.  Dette er viktig, det skjer det mye galt på mange arbeidsplasser, sier Edvard Vogt. Han er rystet over behandlingen av varslere.
Han innrømmer å ha en lidenskap, nemlig å starte foreninger og organisasjoner. Dette er et svar på viktige behov i samfunnet, og et svar på urett. Vogt har ikke gitt seg med å starte slike organisasjoner.    

 

Neste gang

Vi avtaler at han må komme tilbake for å se i Oikos-arkivet. Vi har begynt å rydde, men vi må rydde bedre for at det skal blir lettere å finne frem.  Noen bøker og hefter får han med seg.  Resten skal han få se neste gang. Dermed har vi en god unnskyldning for å invitere ham tilbake.  Neste gang blir det økologisk kake for Vogt, og på den skal det stå takk!

 

Til så lenge, takk Edvard Vogt, for et uforglemmelig møte! 

Hilsen Oikos og Reidar Andestad

 

Annonsører

Samarbeidspartnere