Historisk økologisk avtale mellom USA og EU

15.02.2012
USA og EU signerte onsdag avtale om felles regler for økologisk handel. Dette skjedde rett etter åpningen av verdens største økologiske handlemesse, BioFach, i Nürnberg i Tyskland. Dette betyr at handelen mellom landene blir vesentlig forenklet. Har en fått godkjent et produkt som økologisk i EU vil det bli akseptert som økologisk i USA uten ekstra godkjenning og det same andre veien. Begge parter forventer nå at den økologiske handelen nå vil vokse raskere og at avtalen ikke minst er viktig for mindre produsenter som ikke har hatt kapasitet til å få godkjent sine produkter både i EU og i USA.
– Dette er utrolig viktig og vil øke utviklingen av økologisk produksjon og handel, sier daglig leder Reidar Andestad i Oikos Økologisk Norge, som var tilstede under signeringen av avtalen. Det er et stort skritt i retning av felles økologisk regelverk for alle land.

Stor økologisk handel mellom USA og EU

Sist år eksporterte USA økologisk varer for 10,8 milliarder USD til EU og EU eksporterte på sin side for 15,6 milliarder USD til USA. Presidenten i verdens økologiorganisasjon IFAOM, Andre Leu, sier til Oikos at dette er en historisk avtale som vil bidra til økt økologisk handel. IFAOM vil nå jobbe for at det blir enklere også for andre land og særlig utviklingsland å få godkjenning for sine produkter til USA og EU uten ekstra byråkrati. USA sin forhandlingsleder fortalte at det var også USAs mål, men det er et langt stykke fram før det er tilfelle.

 

Her signeres felles regleverksavtale på økologiområdet mellom USA og EU.  Foto: Oikos


Ikke med i avtalen

Det er fortsatt noe uenighet mellom partene på blant annet punktet om antibiotika og produkter som kan inneholde rester av dette må fortsatt ha egen godkjenning. På spørsmål fra Oikos, svarer USA sin forhandler at bestemmelser om fisk og oppdrettsfisk ikke er med i denne felle avtalen, dette er fordi USA ikke har etablert en offisiell standard på økologisk fiskeoppdrett slik EU har gjort. I dag eksporter Norge en del økologisk laks til USA etter økologiske standarder satt av større matvarekjeder i landet. Når det gjelder vin, der EU nettopp har blitt enige om et regleverk som gjelder både dyrking av druer og prosessen med å framstille økologisk vin, arbeider partene for at dette området skal inngå i en felles avtale om ikke så lenge.

 

Flere detaljer om avtalen skal offentliggjøres på fredag.

 

Annonsører

Samarbeidspartnere