Hobbygift for alle!

11.09.2009
Oikos reagerer på at en i Norge bruker betegnelsen hobbypreparater på sprøytemiddel som brukes i hager. Dette gir et helt feil bilde av hva slags produkter forbrukerne har med å gjøre. I Norge har vi en stor økning i bruk av slike hobby-gift preparater.

Dette er Roundup  med barnesikring fra Monsanto 

Hobbygiften kjøpes i hagebutikkene

Hobbygiftflaskene selges på Oasen, Hageland, Felleskjøpet og på et utall gartneriutsalg. Monsanto har til og med laget giftsprøyteflasker Roundup med barnesikring.

 

Hobbypreparater

 

Her er et lite utdrag fra Oikos høringsuttalelse om LMDs som gjelder begrepet hobbypreparater.  Oikos tar også opp en rekke andre kritiske forhold i sitt høringssvar til Landbruks- og Matdepartementet.

Handlingsplan for redusert risiko

ved bruk av plantevernmidler (2010-2014)

 

Mens den totale omsatte mengde virksomt stoff av sprøytemidler i beste fall har stabilisert seg de siste åra, har omsetninga av hobbypreparater hatt en tydelig økning. De siste 5 åra har denne produktgruppas andel av total omsatt mengde virksomt stoff vært rund 15 %. Gitt at brukerne av disse sprøytemidlene ikke har obligatorisk opplæring og sannsynligvis mangelfull kunnskap om risiko for skade på helse og miljø, er det opplagt at handlingsplanen må inkludere denne målgruppa i kommende periode.  Oikos finner grunn til å stille spørsmål ved om det foreligger vurderinger som tilsier at barn som for eksempel leker i en hage hvor sprøytemidler har blitt brukt, ikke utsettes for eksponering som kan ha negativ effekt på helsa.

 

Som det framgår av vår kommentar under "Mål", foreslår vi et nytt mål for planen, nemlig å drastisk redusere den ikke næringsretta bruken av plantevernmidler.

 

Rydd opp - slutt å kalle giftstoffer for hobbypreparater!

Videre ber vi om at betegnelsen "hobbypreparater" går ut av bruk i offentlig kommunikasjon. Begrepet gir ingen informasjon om hva produktet egentlig er, men gir snarere et feilaktig inntrykk av at produktet skal brukes til rekreasjon og positive fritidssysler. I et nytt og bedre begrep bør ordet plantevern- eller sprøytemiddel inngå. For eksempel "Ugrasgift for privathager", når det spesifikt gjelder herbicider. Private hageeiere har ingen eller svært lite kunnskap om sprøytemidler siden de ikke har gjennomgått noen form for obligatorisk kurs. Desto viktigere er det at informasjonen fra det offentlige er tydelig, logisk og lett tilgjengelig. På den måten kan en bedre sikre seg mot uvettig bruk.

 

 

 

Annonsører

Samarbeidspartnere