Holdninger og profil i Bioforsk i forhold til økologisk landbruk

15.07.2010
Når er det Bioforsk som forskningsinstitusjon som mener noe og når er det fagpersoner som uttaler seg? Driver Bioforsk sensur av Bioforsk Økologisk slik Berit Swensen har oppfattet av innlegg fra seniorforsker Arne Grønlund?

Bioforsk kommer her med svar på spørsmål og kritikk.

Forskningsdirektør Nils Vagstad på bildet over og direktør Turid Strøm svarer på kritikk mot Bioforsk. Bildet fra Bioforsk.

 

Noe av kritikken til Bioforsk

Berit Swensen skriver: "For det første bekrefter Grønlund i Nationen 31.5 og 8.6 det vi utenforstående lenge har hatt en sterk mistanke om: Ledelsen i Bioforsk er aktive i å "kvalitetssikre" innspill fra kollegaer ved Bioforsk Økologisk. Slikt kalles i andre sammenhenger meningsstyring eller sensur."

 

Under følger svarinnlegget fra Bioforsk i Nationen 06.07.2010:

Kunnskapsformidling i Bioforsk

I innlegg av Berit Swensen i Nationen 28. juni stilles det spørsmål om ledelsen i Bioforsk sensurerer innspill fra Bioforsk Økologisk. Svaret er nei, Bioforsk driver ikke med sensur av sine ansatte. I enhver forskningsinstitusjon er det helt nødvendig alltid å ha fokus på kvalitet. Derfor har vi innarbeidet kvalitetsprosedyrer for kunnskapsformidling som gjelder i hele organisasjonen.

 

Turid Strøm er direktør ved Bioforsk Økologisk.  Bioforsk bilde.

 

Bioforsk har som mål å aktivt informere om våre faglige aktiviteter og bistå med fagkunnskap. Derfor jobber Bioforsk Økologisk med å formidle fagkunnskap som skal være lett tilgjengelig for dem som driver økologisk produksjon og omsetning. Blant annet driver Bioforsk Økologisk nettsiden http://www.agropub.no/ som sammen med http://www.bioforsk.no/ inneholder en mengde informasjon. Disse nettsidene bidrar til å gi grunnlag for god agronomi, både i  økologisk og konvensjonelt landbruk.

 

Mange medarbeidere i Bioforsk deltar aktivt i samfunnsdebatten innenfor sine fagområder. De uttaler seg da som fagpersoner og ikke på vegne av Bioforsks ledelse.

 

Nils Vagstad, Forskningsdirektør Bioforsk

Turid Strøm, Direktør Bioforsk Økologisk

 

Lenke:

>> Les Berit Swensens leserinnlegg 28. juni 2010 i Nationen med kritikk av Bioforsk

 

Annonsører

Samarbeidspartnere