Høring: Handlingsplan for økologisk landbruk

03.01.2008
Med bakgrunn i Regjeringens målsetting om at 15 prosent av matproduksjonen og matforbruket skal være økologisk i 2015, er det utarbeidet forslag til handlingsplan for økologisk produksjon og forbruk. Forslag til handlingsplan er nå på høring.


Regjeringen Stoltenberg II har som mål at 15 prosent av matproduksjonen og matforbruket skal være økologisk i 2015. Det er denne overordnede målsetting som ligger til grunn for handlingsplanen.

I Landbruks- og matdepartementets strategi for næringsutvikling 2007-2009, Ta landet i bruk!, er det lagt til grunn at det for gjennomføring av strategien innen området økologisk landbruk skal etableres en møtearena som skal fungere som referanseforum med innspill til virkemiddelforvaltningen. Møtearena for økologisk produksjon og forbruk ble etablert våren 2007, og Statens landbruksforvaltning har sekretariatsansvaret. Arenaen er sammensatt med representasjon fra myndigheter, virkemiddelapparat, næringsorganisasjoner og sentrale verdikjedeaktører, deriblant Oikos ved Reidar Andestad.

Som et eget oppdrag har møtearenaen fått ansvar for å utarbeide en handlingsplan for økologisk landbruk på Landbruks- og matdepartementets område.

Oikos vil gi en felles uttalelse og ber om innspill fra lag og ressurspersoner til kontoret innen 3. februar.
(reidar@oikos.no).

Se høringsbrev og utkast til handlingsplan her.

 

Annonsører

Samarbeidspartnere