Høyere innhold av omega-3 i økologisk laks

06.06.2012
Ny forskning viser at økologisk oppdrettslaks holder minst samme kvalitet som konvensjonell oppdrettslaks, og har et høyere innhold av omega-3-fettsyrer.

 

 

 

 

 

 


Foto: villaorganic.com 

 

Se saken hos forskning.no


En liten del av oppdrettslaksen kommer fra økologiske anlegg. Av de 65 nye oppdrettstillatelsene som ble utdelt i 2009, var fem øremerket til økologisk produksjon. I økologisk lakseoppdrett skal fisken blant annet få fôr som kommer fra avskjær fra bærekraftige fiskebestander, og naturlig fremstilte karotenoider fra blant annet gjær, alger og bakterier. Maten skal lages av lokale og fornybare ressurser.

Fiskens velferd er viktig i økologisk oppdrett, og det stilles strengere krav til tettheten i merdene. Økologiske oppdrettere skal også i så stor grad som mulig unngå medisinering og vaksinering av laksen.

 

 

 Økolaks fra Villa

Foto: Økololgisk laks fra Villa Organic.

 

Kvalitet

Siden omfanget av økologisk oppdrett til nå har vært så begrenset, er det gjort lite forskning på denne laksen. Men nå antyder en av de første studiene på økologisk laks at kvaliteten er minst like god som vanlig oppdrettslaks.

- Vi har målt farge, fettsyresammensetning og tekstur, både med instrumenter og med et profesjonelt smakspanel, sier forsker Magnus Åsli ved Nofima.

- Resultatene viste at smaken på økologisk og vanlig laks var omtrent lik. Den økologiske fisken var generelt litt rødere, og konsistensen var vel så god som i vanlig oppdrettslaks. Økologisk laks hadde dessuten en litt annen fettsyresammensetning.

 

Mer omega-3

- Den økologiske fisken hadde høyere innhold av omega-3-fettsyrer, sier Åsli. - Denne fisken får flere råvarer fra marine kilder, mens vanlig laks får mer fôr med høyere innhold av planteråvarer. Dette gjør også at den økologiske fisken har noe mer utpreget fiskesmak. De lange, umettede fettsyrene er også noe mer ustabile, noe som kan føre til at økologisk fisk kan få kortere holdbarhet.

- I dette forsøket analyserte vi ferske og vakuumpakkede fileter som ble kokt i vannbad. Men vi vil også gjerne undersøke rå laks og videreforedlede produkter som røkt eller saltet laks, sier han.

Forskningen var finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF).

 

Les hele artikkelen 

Annonsører

Samarbeidspartnere