Husdyrgjødsel til energi viktigste klimatiltak

16.12.2009
Stortinget mener 30 prosent av husdyrgjødsla i Norge innen 2020 bør gå til biogassproduksjon. Dette er det viktigste enkelttiltaket i oppfølging av Klimameldingen for landbruket, som Stortinget behandlet i går, sier statsråd Lars Peder Brekk.
Dette er et av tiltakene bl.a. Bellona har gått inn for.

Stortinget og LMD stilles nye krav til Dagros, det er ikke nok med melk, kalv og kjøtt, nå må hun også produsere energi. Dette kommer i tiltakspakken klimaku(r)en. -Oikos bilde. 

 

Dobbel klimaeffekt

- Ved å produsere biogass av metangassen som skilles ut fra husdyrgjødsel kan vi oppnå dobbel klimaeffekt, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk.  - For det første kan vi produsere klimanøytral energi til erstatning for fossil energi. Samtidig får vi reduserte utslipp av metan som er en meget sterk klimagass, sier Brekk.

 

Utslippet av metan utgjør 45 prosent av jordbrukets samlede utslipp av klimagasser når  landbrukssektorens utslipp av CO2 fra fossilt brensel er regnet med, og nesten halvparten av det totale utslippet av metangass i Norge.

 

30 prosent av husdyrgjødsla

- Hvis vi skal oppnå reduksjoner i utslippene fra jordbruket, må vi finne effektive løsninger for å redusere utslippet av metan, sier Brekk. - Økt produksjon av biogass er det viktigste enkelttiltaket for at jordbruket skal oppfylle sin andel av utslippsreduksjonene Norge skal ta innen 2020, i henhold til klimaforliket. Som et realistisk mål mener vi at 30 prosent av den samlede mengden med husdyrgjødsel innen den tid bør gå til biogassproduksjon, sier landbruks- og matministeren.

 

Samlet virkemiddelpakke

- Regjeringen vil utarbeide en samlet virkemiddelpakke for utvikling av biogass, sier Lars Peder Brekk. - Denne vil omfatte helhetsløsninger for håndtering av matavfall - og annet organisk avfall - og husdyrgjødsel i et organisert samarbeid mellom jordbruk, industri og kommunal sektor, opplyser Brekk.

 

Les hele saken på LMD-siden

 

Les Oikos oppsummering av Stortingets vedtak  ved behandling av landbrukets klimamelding.

Annonsører

Samarbeidspartnere