Hva er framtidas landbruksmodell? på UMB/Ås

28.03.2011
Alle foredragene fra fagseminaret 25. mars er nå tilgjengelig for nedlasting.

Hva er framtidas landbruksmodell? 25. mars 2011, UMB/Ås

Global Challenges – Organic Approaches


Verdens matproduksjon står overfor store utfordringer i tiårene som kommer. Befolkningsvekst, klimaendringer, press på matjorda, redusert tilgang til fosfor, fossil energi og vann, tvinger oss til å tenke nytt - og helhetlig - rundt landbruk og matproduksjon. Dette gjelder globalt, men også i Norge.

De overordna spørsmålene for seminaret var:

  • Hva vil sikre tilstrekkelig matproduksjon samtidig som miljøet ivaretas?
  • Vil det være det intensive industrilandbruket eller småskalalandbruket basert på agroøkologi?

 

>> Last ned seminarprogram som (PDF - 1MB)


Last ned foredragene fra fagseminaret under:

>> Velkommen ved UMB-rektor Hans Fredrik Hoen


>> Nourishing the people vs feeding the world: what`s the difference (PDF - 4,5MB)

Dr Hans Herren, co-chair of International Assessment of Agricultural Knowledge, Science and Technology for Development (IAASTD)

 

>> Shaping the global agriculture of tomorrow and the importance of grasslands and grazing for food security and climate (PDF - 5,5MB)

Shannon Horst, CEO at Savory Institute

 

>> Hva slags norsk landbruk ønsker regjeringa?

Ane Hansdatter Kismul (Sp), politisk rådgiver i Landbruks - og matdepartementet 

 

>> Er "business as usual" i norsk matproduksjon bærekraftig nok?

Bjørn Gimming, bonde og leder i Østfold Bondelag

 

>> Klimagassutslipp fra produksjon av mat i Norge fra "jord til bord". En sammenligning av ulike systemer - økologisk vs. konvensjonelt

Karen Refsgaard (PhD), seniorforsker, Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF)

 

>> Økologisk mat fører til bedre mattilbud i storhusholdning

Liv Solemdal, rådgiver, Bioforsk Økologisk

 

Omtale av foredragsholderne:

 

Dr Hans Herren, chair of International Assessment of Agricultural Knowledge, Science and Technology for Development (IAASTD)

Dr Hans Herren er president for The Millenium Institute i Virginia, USA. Han er anerkjent for sin ekspertise innen bærekraftig jordbruk og utvikling. Hans Herren fikk i 1995 World Food Prize for sitt arbeid med å utvikle ikke-kjemisk biologisk kontroll mot “mealybug insect” (ullskjoldlus), som truet den afrikanske rotveksten kassava og dermed flere millioner mennesker som har kassava som basismat. Hans Herren har, i tillegg til flere styreverv i organisasjoner knyttet til fattigdomsbekjemping, jordbruksutvikling og naturressurser, vært aktivt involvert i arbeidet med den anerkjente IAASTD-rapporten – International Assessment of Agricultural Knowledge, Science and Technology . Med bakgrunn i denne rapporten hevder dr Herren at “Business as usual is no option” i forhold til hvilken landbruksmodell som bør satse på i fremtida, og at man må anerkjenne småskala agroøkologiske jordbrukssystem sin viktige rolle i forhold til matsikkerhet og matsuverenitet.

 

Shannon Horst, CEO at Savory Institute

Shannon Horst er administrerende direktør og medstifter av Savory Institute i New Mexico, USA. Savory Institute sitt hovedfelt er holistisk (helhetlig) forvaltning av grasmarker. Hovedfokuset til instituttet er  gjenoppretting av biologisk mangfold og store grasmarker gjennom ulike organisasjoner, fond og bedrifter. Arbeidet sikrer økonomisk, økologisk og sosial balanse og integritet – både kortsiktig og langsiktig. Savory Institute har nylig vunnet “$100,000 challenge prize” fra Buckminster Fuller Institute for sitt arbeid med å gjøre ørken om til grasmark.


Ane Hansdatter Kismul (Sp), politisk rådgiver i Landbruks - og matdepartementet 

Ane Kismul er politisk rådgiver for mat- og landbruksminister Lars Peder Brekk. Kismul har tidligere vært nestleder og leder for Natur og Ungdom, hvor hun i 2003 kom på listen over de 10 mektigste organisasjonsfolk under 30 år. Kismul har også erfaring innen arbeid med fornybar energi, blant annet som prosjektleder i Norsk Bioenergiforening og generalsektretær for Norsk Vindkraftforening.

 

Bjørn Gimming, bonde og leder i Østfold Bondelag

Bjørn Gimming er leder i Østfold Bondelag, og leder for Norges Bondelags miljø- og kvalitetsutvalg. Utvalget er et rådgivende organ for spørsmål om miljø og kvalitet i Bondelaget. Gimming har også vært med i referansegruppa for Norsk Institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) sitt prosjekt om redudert fosforavrenning fra jordbruket. Gimming er konvensjonell bonde fra Østlandet, og med sin gode kjennskap til strukturelle og politiske utfordringer det norske landbruket står ovenfor har han en viktig stemme i debatten.

 

Karen Refsgaard (PhD), seniorforsker, Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF)

Karen Refsgaard har en PhD i Agricultural and Resource Economics og jobber som forsker ved Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF). Refsgaard har bred erfaring innen økologisk økonomi, institusjonell økonomi og distrikts- og bygdeutvikling. Hun er blant annet prosjektleder for prosjektet “Kostnadseffektivitet av tiltak i landbruket – oppfølging av Vanndirektivet, 2009”.  Refsgaard jobber i tillegg med økologisk landbruk og klima gjennom projektet “Socio-economic and environmental impacts of organic farming, 2008-2010”.


Liv Solemdal, rådgiver, Bioforsk Økologisk

Liv Solemdal er rådgiver ved Bioforsk Økologisk på Tingvoll. Solemdal har i ei årrekke arbeidet med økologisk landbruk og mat, i det siste med hovedvekt på økologisk mat i storkjøkken. Tidligere prosjekter har vært rettet mot et økt forbruk av økologisk mat på sykehus og i Forsvaret, veiledning for økologisk mat i storkjøkken gjennom kjøkkenøkologi.no, og markedsutvikling og lønnsomhet av økologisk jordbruksprodukt. Solemdal har også vært engasjert i “iPOPY - Innovative løsninger for økologisk mat i offentlige serveringstilbud til barn og unge”, et stort samarbeidsprosjekt mellom flere europeiske forskningsinstitutt.

 

Annonsører

Samarbeidspartnere