Hva produserer 2851 økobønder i Norge?

19.03.2010
Først, hvor finner vi flest økobønder? Det er spesielt Trøndelagsfylkene og Hedmark som utmerker seg både ved å ha flest økologiske gardsbruk, og som en følge av dette; størst økologisk produksjon sett under ett. Størst andel økologiske dyr finner vi innen verpehøns og sau, forteller SLFs rapport om norsk økoproduksjon.
- Det har vært en gledelig vekst i økologisk produksjon i 2009, og dette tjener miljøet på, sier daglig leder i Oikos, Reidar Andestad.

Vekst i mange økologiske produksjoner 

I Norge er det nå 756 økologiske kornprodusenter. Det er 51 flere enn i 2008. Men også for økologene var 2009 et dårlig kornår avlingsmessig.

- Framover venter vi ny vekst av kornprodusenter på grunn av økte arealtilskudd til økologisk kornproduksjon. Dette er et av tiltakene som det ligger føringer på ved Jordbruksforhandlingen, sier Reidar Andestad.

Det er nok også motiverende for økologiske korndyrkere at de har unngått giftproblemet med mykotoksiner. Dette har ødelagt mye, særlig for konvensjonell havre.

Bekymret over stor økning av økokraftfôr

Økokraftfôrbruken økte med hele 28 % , andel økokraftfôr steg til til 1,4 %. Noe av det skyldes at det er flere produsenter med større buskap.

- Den store veksten i kraftfôrbruken bekymrer Oikos, som er opptatt av at økologisk landbruk skal kjennetegnes med høyt bruk av grovfor, sier Reidar Andestad. 

Oikos har tidligere sagt at regelverket bør være slik at maksmalt 30% av fôret til drøvtyggere skal være basert på kraftfôr. EU-forordningen for økologisk produksjon setter nå ei grense på 40%. 


Prisen på økologisk kraftfôr er ofte 50 % høyere enn konvensjonell, mye av det skyldes høye verdensmarkedspriser. Det forklarer en merkost ved økologisk produksjon, som er reell også for de som bruker mindre andel kraftfôr.


Stor vekst i økologisk melkeproduksjon

Vi har 325 økologiske kumelkprodusenter, og 26 er i karens.


Totalt 2,6 % av melka i Norge var økologisk i 2009. I 2008 var andelen 2,1%. Dette viser en 19 % økning i løpet av 2009. Det er en veldig sterk vekst. Dette har skjedd samtidig som Tine har slitt med å få omsatt økomelka. Det er behov for mer aktiv markedsføring for å øke salget. Blant annet bør det utvikles nye økomelkprodukter.

 

24 % vekst for økokjøtt

Innen kjøtt finner vi 549 produsenter av storfe, 570 av småfe, 42 av geit og 21 av svin til kjøttproduksjon. Produksjonen av økologisk kjøtt økte med 24% i 2009, størst vekst er storfe.

- Her mener vi i Oikos at Grøstad Gris, og Nortura gjennom Norgården, har gjort en god jobb. Alt for få kjeder og butikker har valgt inn økologisk kjøtt og pålegg i sitt sortiment, mener Reidar Andestad.


Størst andel av norsk produksjon finner vi innen økologisk egg

Det finnes 106 økoeggprodusenter, det er en økning på 10 produsenter fra 2008. En mindre andel egg blir anvendt som økologisk enn før på grunn av produksjonsveksten. 


Av alle innveide egg i Norge var 4,5 % økologiske egg. Det betyr at det er på dette området norsk landbruk har kommet lengst i økologisk omlegging.


4% av grønnsakarealet i Norge er økologisk

Økogrønnsaksarealet utgjør 4 %, innen frukt og bær er det på 3,4%.

- Her er det viktig at butikkjedene kjøper inn norske produkter. Når vi nå har fått opp produksjonen, er det veldig ødeleggende når det importeres utenlanske produkter som tomater midt i den beste sesongen, sier Reidar Andestad.


Her er det 613 produsenter, 14 flere enn i 2008 - mest av potet, og grønnsaker som løk og gulrot, og eple.


Potet og grønnsaker har en omsetningsvekst på 25 %, frukt og bær ned 24 %.

 

Les mer om Oikos vurdering av SLF rapporten om økologisk produksjonen her

Les SLF rapporten her

 

Annonsører

Samarbeidspartnere