Hva skjer med EU-logoen i Norge?

25.02.2011
Ennå er ikke EU-logoen klar til bruk på norskproduserte økologiske varer. Innenfor EU ble den nye logoen en obligatorisk del av emballasjen til ferdigpakkede økologiske produkter fra og med 1. juli 2010. Norge har ennå ikke implementert nytt økologiregelverk, og derfor venter vi fortsatt på at det samme kravet skal bli gjeldende her, skriver Debio på sin hjemmeside.
- Viktig at forbrukerne kjenner til denne logoen som nå finnes på stadig flere produkter og som er obligatorisk å bruke i EU, sier Reidar Andestad i Oikos - Økologisk Norge.

Fortsett med Ø-merket, sier Oikos 

-I Norge er det høy kjennskap til Ø-merket til Debio, men lav kjennskap både til det gamle og den nye EU-logoen.  Flere seminarer under BioFach i Tyskland forrige uke, viser at en rekke land jobber for å fortsette å bruke sine nasjonale logoer ved siden av den pålagte EU-logoen, sier Reidar Andestad. Det gjelder blant annet Danmark og Sverige. Oikos - Økologisk Norge mener dette også må være en viktig strategi her i landet, at Ø-merket fortsetter å bli brukt framover også etter at EU-logoen bli obligatorisk. Det er Ø-merket de norske forbrukerne forbinder med økologisk mat. EU har heller ikke satt av ressurser til å markedsføre den nye logoen i EU.

 

Oikos sitt hovedstyre skal 2. og 3.mars drøfte sin holdning til Ø-merket framover og behovet for også ha en merking av økologiske produkter etter et strengere regelverk som det som svenske KRAV har.

 

 

Les om denne saken på Debio-siden

Annonsører

Samarbeidspartnere