Hvem handler økomat i Sverige?

21.04.2010
Svaret på dette får vi i Kravs Markedsrapport for 2010. De ser både på hvordan kundetyper og på kundenes forbruksnivå. –Undersøkelser i Norge har vist at helsenytte av økologisk mat, vektlegges langt høyere blant norske forbrukere enn blant svensker, som oftere setter miljø høyt opp. Miljø kommer likevel noe høyere i å påvirke kjøpsadferden i Norge nå enn for noen år siden, sier Reidar Andestad, daglig leder i Oikos – Økologisk Norge.

72 % vektlegger miljø først

72 % av svenske forbrkere oppgir i følge Krav rapporten at miljøhensyn er viktigste grunn til at de handler økologisk i følge en undersøkelse som Axfood har fått fra Sunovate. 44% oppgir helsehensyn som det viktigste.  38 prosent oppgir dyrevelferd. En annen studie tyder på at det er de grunnleggende verdivektleggingene som er viktige,  om folk tror på den økologiske levemåten og verdiene eller ikke.  For de som har valgt det økologiske ligger det en søkende etter det ekte, naturlige og opprinnelige.

 

 

En vakker dag i Stockholm.

 Her ser du analysen fra Sverige om hvem som handler økologisk.

 

1. Aktivister og miljøinteresserte

61 % av gruppen er kvinner og de kjøper mye økologisk.  50 % kjøper økologisk minst 1 gang i uken, bare 8 % aldri.  Aktivistene har høg betalingsvilje for klima og miljø, de velger økologisk for å bidra til en bedre verden.

 

2. Bekymrede - ønsker å påvirke miljøet

De bekymrede er trygghetssøkende som stoler på autoriteter. 55 % er kvinner. De vil ha en rettferdig og bedre verden, men lever ikke opp til sine ideal. Derimot lager de mat på naturlig og helsevennlige produkter og kjøper mye økologisk.  51 % kjøper økologisk engang i uken og bare 4 % aldri. De har også en høy betalingsvilje for klima og miljø.  De urolige velger økologisk for en bedre verden, dyrevern og helse.

 

3. Trend shopperne - ønsker å vise seg frem

Dette er livsnyterne som unner seg kvalitet.  62 % er kvinner. De har råd til det og betaler gjerne mer for etiske og økologiske varer. 48 % kjøper økologisk minst en gang i uken og bare 5 % aldri. Trend shopperne velger økologisk på grunn av dyrevelferd.

 

4. Midten gruppen

Alder 18 - 30 år som ofte er studenter, 21 % bor hjemme. Denne gruppen kommer ut med normalfordeling i de fleste spørsmål.

 

5. Uinteresserte

Dette er barnefamilier og pensjonister (22 %) med anstrengt økonomi som velger standard produkter, sparer penger og er uinteressert i miljø.  57 % er menn. 65 % anser økologisk mat som dyrt.

 

 

Dette er den relativt nye logoen til Krav i Sverige, som du også finner på mange matvarer i Norge.

 

6. Skeptikerne - økonomien styrer

Gruppen skeptikere består av familier med god økonomi som likevel velger standard produkter, sparer penger og er uinteressert i miljø. 57 % er menn. 68 % mener at økologisk mat er dyrt.

 

7. Bryr seg ikke

Gruppe bryr seg ikke består først og fremst av unge menn , 63 %, som vil at livet skal være behagelig og kult.  Bilen er viktig.  Andre får løse miljøproblemene.  Mat skal ordnes fort.

 

8. Høginntekts kvinner

En typisk storkonsument av økologisk mat er en kvinne med årsinntekt over 300 000.  En familie med årsinntekt over 500 000 kjøper ofter økologisk enn de med lavere inntekt.

 

Informasjonen over er hentet fra svenske Kravs Markedsrapport for 2010.

Mer informasjon http://www.krav.se/

 

Annonsører

Samarbeidspartnere