Hvordan Petter Stordalen satset på norske økologiske epler

23.01.2011
Dette er en helt utrolig fortellingen om hvordan hotellkongen Petter Stordalen endte opp med å satse på epler fra et spesielt tre i en hage på Ås, presenter i NTL tidskskriftet.
Da Bonsak Hammeraas bygde huset sitt i Ås i 1986, plantet han et epletre han fikk fra planteutvikleren Johannes Øydvin. Treet var ett av mange Øydvin krysset frem, og treet fantes bare i det ene eksemplaret i hagen til Hammeraas.

Historien om Petter Stordalens eple-eventyr er ikke ny, men den er utrolig god, sier Reidar Andestad i Oikos - Økologisk Norge, og den er viktig i arbeidet med å fremme norsk epleproduksjon og i å fremme økologisk frukt.  I Telemark står det nå mange Your Choice trær.  Foto Wikipedia ved  Kjetil Ree

Fagforeningsarbeid


Treet ga gode epler i mange år. I 2006 skulle Hammeraas, som har vært sterkt engasjert i NTL-foreningen ved Bioforsk (tidligere Planteforsk, og før det Statens Plantevern) siden tidlig 70-tall, prøve å hindre nedlegging av et laboratorium på Ås. Han kjente fra før litt til daværende departementsråd i Landbruksdepartementet, Per Harald Grue, som også bor i Ås.

Etter tilfeldig å ha møtt Grue på butikken, tok Hammeraas med seg noen epler fra hagen og gikk på besøk til departementsråden en lørdagskveld.

Grue likte eplene godt, uten at det endret noe på situasjonen til laboratoriet.

 

Sammentreff

Rett over helga hadde Grue møte med hotelleier Petter Stordalen som var frustrert fordi han ikke fikk tak i norske økologiske matvarer til sine hoteller. Stordalen ville blant annet dele ut epler på sine hotellrom, og Grue husket da eplene han hadde fått smake fra Hammeraas noen dager i forveien.

I regi av landbruksdepartementet kom både Stordalen og daværende landbruksminister Terje Riis-Johansen på besøk hos Hammeraas for å offisielt døpe den nye eplesorten. Stordalen betalte 250 000 kroner for å gi eplet navnet Your choice, og forskjøpsrett på eplene etter hvert som det ble grodd flere trær. Nå står det hundrevis av trær i Sauherad i Telemark, men det vil fortsatt ta noen år før mengden av epler kan være ute i Stordalens hoteller.

 

Moro


Hammeraas selv synes det hele er en morsom historie.

- Det har vært artig å være med. Jeg føler jeg har vært med på å utvikle noe. Uten at jeg hadde tatt vare på det treet i 1986 hadde det ikke eksistert i dag, men det har vært tilfeldigheter hele veien, sier han.

I hele sitt yrkesaktive liv har Hammeraas jobbet med plantehelse, og han synes det er moro å ha fått mangfoldiggjort et økologisk eple som er friskt og motstandsdyktig mot skadeorganismer. I tillegg er smaken i toppklasse.

Fra bare å ha eksistert i hagen til Hammeraas, blir eplene spredd etter hvert som produksjonen kommer skikkelig i gang.

- Stordalen har 20 000 hotellrom i Norden, så det enorme mengder epler det er snakk om, sier Hammeraas til aktuell.no - NTL-magasinet.

 

Her finner du i aktuell.no/NTL-magasinet hele denne historen og flere bilder om saken

 

Her finner du bilder fra Telemark og produksjonen av Your Chioce-eplene

Annonsører

Samarbeidspartnere