Hvorfor dyrker ikke flere økologisk?

25.06.2014
34 norske, konvensjonelle bønder har blitt spurt om hvorfor de ikke dyrker økologisk frukt, bær og grønnsaker. 12 økologiske bønder har bidratt med sine perspektiver og erfaringer. Studien er gjennomført av Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF).

To bekymringer

I hovedsak har de konvensjonelle dyrkerne to bekymringer i forhold til omlegging: At de skal få problemer med avlingen sin fordi det ikke er tillatt å bruke kjemiske sprøytemidler, og at de ikke skal få omsatt de økologiske varene til en høyere pris.

De konvensjonelle frukt- og bærdyrkerne er generelt mest bekymret for de dyrkingstekniske utfordringene ved økologisk dyrking, mens grønnsaksdyrkerne er mest bekymret for manglende etterspørsel og betalingsvilje for økologiske varer.

Økologiske produsenter har suksess med dyrking

Frukt- og grønnsaksdyrkere som allerede har lagt om til økologisk, har i liten grad opplevd problemer i forhold til dyrking og avling, men enkelte er misfornøyde med pris og omsetningsmuligheter. Misnøyen gjelder både for liten markedsandel, og vanskeligheter i forhold til leveringssystemet.

Tiltak for mer økologisk

Tiltak som kan gjøre det mer attraktivt å dyrke økologisk, vil være å skape systemer som gjør at økologiske produkter når ut til forbrukere som har betalingsvilje for økologiske produkter. I tillegg er det viktig å nå ut til de konvensjonelle produsentene med informasjon om at det finnes mange produsenter som har hatt suksess etter å ha lagt om til økologisk.

Les mer: Årsaker til manglende motivasjon for økologisk dyrkning blant norske frukt-, bær- og grønnsaksdyrkere. NILF notat.

Kilde: NILF

Kontaktperson hos NILF: Anna Birgitte Milford.

Studien er finansiert av Statens Landbruksforvaltning (SLF) og NILF.

Annonsører

Samarbeidspartnere