Hvorfor er det mindre giftsopp i økologisk korn?

19.12.2010
Mens konvensjonelle kornbønder strever med høyt innhold av giftige sopper i kornet, er situasjonen en annen for dem som driver økologisk. Analyseresultater slår fast at det er mindre muggsopp og soppgifter (mykotoksiner) i økologisk enn i konvensjonelt korn.Nå lurer forskerne på hva økobøndene gjør som fører til mindre innhold av farlige soppgift i kornet, skriver forskning.no. - Gift i konvensjonelt dyrket korn og særlig i havre, er kanskje det største problemet vi har hatt i norsk landbruk de siste årene, sier Reidar Andestad, daglig leder i Oikos - Økologisk Norge.

Mykotoskiner i korn skaper store problemer og kan også gi helsekskader hos dyr og mennesker.  Foto:  Bioforsk

 

Mykotoksiner forårsaket av Fusarium (muggsopp) kan føre til alvorlige problemer i fôr- og matkorn. Toksinene kan være helseskadelige for både dyr og mennesker.

Vekstskifte, gjødsel og gift

I økologisk kornproduksjon er det mer vekstskifte og svakere gjødsling enn i konvensjonell produksjon, og det er ingen bruk av pesticider, skriver informasjonsleder Anita Land hos Bioforosk Økologisk på forskning.no.

Forskere, med Veterinærinstituttets Aksel Bernhoft i spissen, har funnet ut at fusariummuggsopp og mytotoksiner i kornet har sammenheng med manglende vekstskifte, bruk av mineralgjødsel, og pesticidbruk.

Bernhoft viser at vekstskifte i økologisk korndyrking har stor betydning for at økokorn kommer så godt ut. Dyrking av korn år etter år på samme teig, som ofte skjer i konvensjonell korndyrking, øker faren for angrep av Fusarium.

 

Den økologiske driftsformen gjør kornplantene mer robuste

 

Anne-Kristin Løes ved Bioforsk Økologisk forteller at det i et økologisk driftsopplegg er svakere gjødsling, slik at åkeren blir mer glissen og raskere tørker opp.

- Da blir kornplantene mer robuste mot soppangrep, sier Løes.

- Dessuten gir det mindre muligheter for utvikling av soppen, skriver Anita Land på forskning.no.

 

Dette er utdrag av artikkel på http://www.forskning.no/artikler/2010/desember/273613 laget av informasjonsleder Anita Land hos Bioforsk Økologisk.

Annonsører

Samarbeidspartnere