Hvorfor velge økologisk gulrot

14.06.2016
Vil du vite hvorfor økologiske gulrøtter er så populære, og hvorfor de er et godt valg for deg? Økologisk Landsforening har sett på forskjellen mellom økologisk og konvensjonell gulrot. Vi gjengir saken her med et skråblikk til norske forhold.

I 2014 analyserte Mattilsynet 55 prøver av konvensjonell gulrot. De påviste rester av ett eller flere plantevernmidler i alle bortsett fra én. I 8 prøver av økologisk gulrot var det ingen påvisninger. Samme resultat, dvs. ingen påvisninger var det i danske myndigheters analyse av økologisk gulrøtter i 2014. I den danske kontrollen ble det funnet en importert gulrot med et innhold av plantevernmidler 31 ganger over grensen. Vi hadde ingen overskridelser av grenseverdier.

Grønnsaker er sunt
At grønnsaker er sunt er ingen nyhet. Torbjørn Egner skrev sin «Grønnsakspiservise» allerede på 50-tallet. Hans anbefalinger gjelder fortsatt. Det er gjennomdokumentert, bekreftet og akseptert av de aller fleste. Utsagnet om at «den ene dagen er det sunt å spise gulrøtter – den neste ikke» blir heldigvis stadig sjeldnere brukt. Gulrot har blitt hele folkets grønnsak. Økologisk Landsforening i Danmark har sett på hvorfor den økologiske varianten er det beste valget. Vi gjengir deres argumenter under, med våre kommentarer i kursiv.

Spiser du rester av plantevernmidler?
Spesielt de grønne toppene av de konvensjonelle gulrøtter sprayet men Fødevarestyrelsen finner hvert år rester av plantevernmidler på selve røttene. De siste tallene viser at over 30 prosent av konvensjonelle danske gulrøtter inneholder plantevernmidler. For importerte gulrøtter er tallet hele 60 prosent. I ett tilfelle lå konsentrasjon 31 ganger over grensen. Seks øko-gulrøtter ble også testet i 2014. Det ble det ikke funnet sprøytemiddelrester.

Noen funn fra resultatene i Mattilsynets rapport fra overvåkningen av plantevernmiddelrester for 2014:
- 1389 prøver av fukt og grønt ble analysert for 330 virkestoffer. Det ble påvist ett eller flere plantevernmidler i 58,4 prosent
- det ble funnet overskridelse av grenseverdier i 18 prøver (1,3 prosent). I norske produkter var det 0,2 prosent med overskridelser og i importerte 2,5 prosent
- i en prøve av jordbær fra Belgia ble det påvist hele 12 forskjellige plantevernmidler
- det ble analysert 48 prøver av konvensjonell norsk gulrot og 7 av importerte. Det ble påvist rester av plantevernmidler, stort sett langt under grenseverdiene, i alle prøvene unntatt én. Det var gulrot importert fra Danmark
- i 8 prøver av økologiske gulrøtter var det ingen påvisninger

Ugressbekjempning uten sprøytemidler
Økologiske bønder kontrollerer ugress ved mekaniske metoder, mens konvensjonelle gulrøtter i Danmark sprøytes med midler som Roundup og Fenix. Sprøytingen påvirker naturen i jordekantene. På sandjord er det i gjennomsnitt 40 plantearter i randsonene ved bruk av økologiske metoder. Med sprøyting er antallet redusert til 22 arter.
Det er også vist at sprøyting virker negativt for insekter og fugler.

Kunstgjødsel vs. naturlig gjødsel
Økologer bruker bare gjødsel fra husdyr og planter. Konvensjonelle bønder bruker i stor grad kunstgjødsel. Dette produseres kjemisk og produksjonen som foregår under høyt trykk og ved 500 grader, er energikrevende.
Både produksjon og transport av har negative effekter for klima, og det representere en kostnad som for mange, spesielt i fattige land, reduserer lønnsomheten betydelig. Kunstgjødsel inneholder også fosfor som er en begrenset ressurs.

Soppmidler forgifter meitemark
I konvensjonelt landbruk brukes plantevernmidler mot soppsykdommer. Forskning tyder på at opptil 70 prosent av midlene kan ende opp i jorda. Det merker meitemarkene. Ofte er det to til tre ganger mer meitemark i økologisk jord enn i sprøytet. I tillegg vokse meitemark bare til halve størrelsen der det er sprøytet, fordi de må avgifte seg selv. De får også færre avkom enn meitemark i økologisk jord.

Beskytt grunnvann
For hver kilo gulrot du velger økologisk, sparer du 20 liter grunnvann for plantevernmidler. Vi er så heldige at vi kan drikke vårt grunnvann, men hvert år stenges mer enn 100 drikkevannskilder fordi de er forurenset, bl.a. av sprøytemidler.


I Danmark deler økologiske gulrøtter og øko-melk andreplassen på den økologiske topp ti-lista for salg. På toppen ligger økologisk havregryn.
Vi har ikke sett noen topp ti-liste i Norge, men basert på tall fra Landbruksdirektoratet vinner egg med omsetning på 164 millioner i 2015, nr to er søtmelk med 133 millioner og gulrot havner på tredje med 103 millioner.

I følge Landbruksdirektoratet hadde økologisk gulrot en markedsandel på 8,7% i 2015.  Størst andel økologisk hadde urter med 10%. Opplysningskontoret for frukt og grønt kan fortelle at hver nordmann i snitt spiste 7,65 kilo gulrot i 2015. I disse dager begynner de første norske gulrøttene å komme i butikkene.  Det er bare å begynne å glede seg!

________________________________________________________________________________________________________________

«Grønnsakspisersang»

Tekst: Thorbjørn Egner    Musikk: Christian Hartmann

Den som spiser pølsemat og kjøttmat hele dagen,
han blir så doven og så lat og veldig tjukk i magen.

Men den som spiser gulrøtter, knekkebrød og peppernøtter,
tyttebær og bjørnebær og kålrot og persille.
Han blir sånn passe mett i magen, glad og lystig hele dagen
og så lett i bena at han ikke kan stå stille.

Den som vil ha bare kjøtt og spiser sine venner,
han blir så doven og så trøtt og får så stygge tenner.

Men den som spiser gulrøtter, knekkebrød og peppernøtter,
tyttebær og bjørnebær og kålrot og persille.

Han blir så grei mot dem han kjenner og får mange gode venner,
og får like fine tenner som en krokodille.


Dette skrev Egner allerede på 50-tallet. Peppernøttene er trolig tatt med for rimets skyld, men ellers stemmer budskapet fortsatt med allment aksepterte ernæringsråd. I tillegg vet vi nå at menyen også er til beste for klima. Skal tro om ikke Torbjørn Egner hadde vært medlem i Oikos og tilhenger av økologisk mat dersom han levde i dag?Tekst: Jens Petter Homleid
Foto: adamsmatkasse.no

Annonsører

Samarbeidspartnere