Hyggelig at mange besøker Oikos' nettsider

13.09.2009
I snitt er det 5.568 besøkende innom Oikos' hjemmesider per uke, det gir et daglig besøkssnitt på 781 personer og sist uke på 885. - Vi har ikke et system for telling av unike brukere, så et slikt tall ville vært klart lavere. Oikos gleder seg over den store interessen, som også har vært økende gjennom året. Det betyr mye for oss å raskt komme ut med både nyhetssaker og bakgrunnssaker, sier daglig leder, Reidar Andestad.

 Noen sentrale folk i Oikos fotografert på BioFach, fra venstre Kristen Ulstein (leder), Kersti Mathiassen (markedssjef), Jon Magne Holten (fagsjef) og Reidar Andestad (daglig leder). Bildet er tatt av Marianne Myhren.

Våre mål med Oikos' nettsider 

Oikos ønsker å dekke løpende både økologiske forbrukerspørsmål, produsentsaker og aktuelle saker som har med mat- og fiberproduksjon å gjøre.  Vi ønsker å inspirere til en økologisk utvikling på flest mulig områder, fordi vi mener det er viktig for miljø, helse og utvikling, sier Reidar Andestad. 

 

Det er flott at stadig flere plukker nyheter fra Oikos-sidene og bruker dem i andre media. Oikos-sidene blir til ved at de ulike ansatte bidrar med saker fra sine ansvarområder.

 

Vi ønsker å supplere de andre hjemmesidene som skriver fra det økologiske området.  Det er særlig http://www.okologisk.no/ (KSL Matmerk), http://www.agropub.no/ (Bioforsk økologisk) og http://www.debio.no/ (Debio) og http://www.gronnhverdag.no/ (Grønnhverdag).  I tillegg legges mye informasjon ut på Landbruksdepartementets side http://www.lmd.dep.no/ og Statens landbruksforvaltning (SLF) med http://www.slf.dep.no/.

.

Takker for innspill

Vi takker for innspill og kommentarer.  Har du tips og merknader kan de sendes info@oikos.no.  Eller du ringer Oikos på 23 10 96 40.  Vi treffes i Grensen 9b i Miljøhuset, sentralt i Oslo.

 

I snitt er hver besøkende innom 4,2 sider 

I snitt blir 29 736 sider sett pr uke.  Det betyr at 4.248 sider som blir lastet ned hver dag.  Deler vi antall nedlastede sider med besøkende, får vi at i snitt leser hver besøkende 4,2 sider når de er innom.  Det er Oikos også godt fornøyd med. Når det gjelder hits ligger Oikos' nettsider på et snitt på 85.618 pr uke, sist uke var det 87,199.  Det betyr daglige treff på i snitt 12 231.

 

Bli med på å gjøre Oikos-sidene bedre ved å sende inn dine forslag!

 

Ren Mat og Nyhetsbrev

Oikos' informasjon finner du ellers i Oikos sitt magasin Ren Mat og i det ukentlige nyhetsbrevet.

 

Denne saken er laget av Reidar Andestad, reidar@oikos.no

 

Annonsører

Samarbeidspartnere