ICA har størst økoandel

16.09.2009
Overraskende nok får ICA Norge "best i klassen"-stemplet i den økologiske halvårsrapporten fra Statens landsbruksforvaltning når en regner andel økologisk omsetning av kvantum. For et par år siden var svært lite økologisk på ICA. Norgesgruppen er best i totalvolum og Coop har høyest prosentvis omsetning. Rema 1000 er taperen.

ICA Norge kan kjøre "I love Eco"-dansen etter rapporten fra SLF.  Men først må de spise økologisk frokost!


Slik oppsummerer Statens landbruksforvaltning den økologiske utviklingen første halvår 2009

I løpet av første halvår 2009 har antall økologisk storfe økt, mens antall økologisk sau, og gris, har falt. Tilgangen på økologisk kjøtt har økt i løpet av første halvår 2009, mens omsetningen har gått ned.

 

Korn
Sesongen 2008-2009 ga gode resultater for økologisk korn; i overkant av 11 000 tonn økologisk korn ble avregnet denne sesongen, en økning på 2000 tonn. I likhet med resten av kornavlingen dette året, ble en stor andel av dette kornet av fôr kvalitet. 73 prosent av alt økologisk korn til industrien i Norge ble i forrige sesong importert. Det var en stor økning i salg av økologisk korn fra møllene i 2008.

 

Melk

Produksjonen av økologisk melk har i perioden januar til august vært ca 26 millioner liter. Dette er opp med 4 millioner liter fra samme periode i 2008. Fra 1. juli har basisprisen på all melk gått opp med 10 øre per liter, mens tillegget for økologisk melk har gått ned med 10 øre. Det er dermed uendret pris til produsent på økologiske produkter.


Importen av økologiske oster fordoblet seg nesten fra 2007 til 2008.

Omsetning
Salget av økologiske varer i dagligvare- og faghandelen var i første halvår av 2009 på 461 mill. kroner. Den økologiske omsetningen i dagligvare- og faghandel har dermed falt i løpet av de siste 12 månedene, men pga av konkursen i Helios er ikke salget i faghandelen for januar og februar tatt med. Meieriprodukter fortsetter å være den største varegruppen innenfor det økologiske salget. Denne gruppen utgjorde mer enn 30 prosent av den totale økologiske omsetningen siste halvår.  

 

Økologisk andel av totalomsetningen i hver dagligvarekjede

Norgesgruppen er den kjedegrupperingen som har høyest økologisk totalsalg målt i både kroner og kvantum. Sett i forhold til egen totalomsetning er det derimot andre kjeder som har høyere prosentvis økologisk salg.


Ut fra omsetningen i kroner har Coop Norge høyest prosentvis økologisk omsetning, etterfulgt av NorgesGruppen. Rema 1000 har lavest prosentvis økologisk omsetning.


ICA Norge har høyest andel økologisk omsetning i kvantum, etterfulgt av Coop Norge.


Rema 1000 ligger lavest i salg av økologiske produkter regnet ut fra kvantum. 

- Det er ikke nok å være billigst på noen varer. Når bevisste forbrukere ikke finner et visst økologisk vareutvalg, vil de neppe handle der i lengden, mener daglig leder i Oikos, Reidar Andestad.

 

Oikos' vurderinger kommer

Oikos kommer tilbake til flere deler av rapporten og kommentarer.

 

>> Her kan du lese rapporten hos SLF i fred og ro.

 

Oppsummering fra SLF med bearbeiding av Reidar Andestad i Oikos: reidar@oikos.no

 

Annonsører

Samarbeidspartnere