Idun Festival – hva har skjedd?

10.11.2010
Det finnes Idun ketchup, Idun kake og det finnes Idun Festival. Vi har grepet fatt i Idun Leinaas, prosjektleder i Oikos - Økologisk Norge i 4 år for økologisk servering ved festivaler og større arrangementer. Etter å ha deltatt på 80 festivaler og store arrangementer og hatt oppfølging og dialog med 200, velger hun å bruke sommerene til noe annet.

Etter 4 år med et utall festivaler og større arrangmementer med mer eller mindre økologisk mat, velger Idun Leinaas å ville gjøre noe annet om sommerene framover. Her kåres hun til ambassadør for Oikos. - Oikos er stolt over hva som er skapt gjennom dette prosjektet og Idun Leinaas flotte innsats, sier daglig leder Reidar Andestad.  Vi håper på støtte for å føre det videre, ellers vil fort en del av dette som er skapt ramle sammen.


Hva har skjedd på festival og større arrangementer når det gjelder holdninger til økologisk mat de årene du har vært i Oikos - Økologisk Norge?

-Det har skjedd mye. Det ser ut til at fra å være noe spesielt og annerledes, har det blitt dagligdags å få servert økologisk mat og drikke når du er på et arrangement.  I alle fall på musikkfestivaler. Det er de som har vist den største interessen for økologisk servering. Heldigvis har flere idrettsarrangører sett på sammenhengen mellom helse og miljø, og åpnet opp for å prøve ut økologisk servering. Det  er det som er så bra med økologisk, det finnes så mange argumenter for å prøve det ut. Mange arrangører vil vise at de er opptatt av å overføre verdier og holdninger til sitt publikum, og de økologiske verdiene er veldig riktige og viktige.

 Økoburger Hove-08


Tror du folk kjøper mer økomat hjemme etter å ha spist det på festival?

Ja, det er jeg helt sikker på. I starten av min periode i Oikos så jeg at det var nødvendig å ufarliggjøre det økologiske. Nei, det er ikke overtro. Nei, det er ikke farlig, du blir ikke syk av det. De siste årene har jeg opplevd en mye større interesse fra forbruker som vil vite hvor man kan få tak i dette. Hvem har det beste utvalget? Å introdusere og overbevise forbruker om at man faktisk har valgmuligheter når man er ute og handler er viktig! Denne rollen har Oikos, og jeg er overbevist om at, om folk forsto hvor viktig bra mat er, hadde de tenkt seg om to ganger før de valgte frossenpizzaen til middag. Den økologiske maten er bedre, på alle mulige måter, spesielt smaksmessig.

Hovefestivalen 2008 


Mange sier at det er vanskelig å ha skaffe avtaler om levering av økologisk mat og drikke på store arrangement, er det det?

Det er helt sikkert vanskeligere, men hvorfor skal alt være så enkelt? Da blir det kjedelig. Om man går bort fra de store leverandørene, men heller velger å samarbeide med de mindre, er det i alle fall enklere. Det er nok av eksempler fra arrangører som har bestilt økologiske produkter fra både Tine og Nortura som ender opp med ikke å få det levert. Dette skjer svært sjelden når du bestiller økologiske varer fra en mindre aktør. Men det finnes selvsagt unntak, og et eksempel er Alternativ Mat. De har vist seg å være en dyktig leverandør til arrangementer landet over. Jeg skulle ønske at de større mataktørene så på de større arrangementene i Norge som en glimrende måte å introdusere sine økologiske produkter på. Øyafestivalen har hatt en økologisk profil i 7 år nå, men enda har ingen matleverandør meldt sin interesse for å profilere sin økologiske merkevare der. Tribunen til Pepsi Raw på årets Øyafestivalen skulle vært fylt med Ø-merker og friske økologiske grønnsaker, tenk hvilken effekt det hadde hatt?

 

 

Når det gjelder økologisk lokalmat og bidrag til at denne har kommet mer ut på festivaler, hva har skjedd?

Vi har sett at maten på arrangementer ofte blir knyttet opp mot lokal identitet og matkultur. Dette fokuset har økt i omfang de siste årene. Å servere lokal mat på arrangementer bidrar til å forankre arrangementet i lokalsamfunnet. Respekt for naturen og gleden ved den er ofte trukket fram som viktige elementer. Her har vår samarbeidspartner Norsk Rockforbund med sitt identitetsprosjekt "Identitetsutvikling av norske konsertarrangører" vist flere eksempler på vellykkede matprosjekter på festival. En helhetlig satsning på matkultur så vel som musikkultur kan vise seg å være lønnsom, både økonomisk og med tanke på en verdioverføring til publikum. Men så er jo spørsmålet: hvor får man tak i denne maten når man ikke er på festival? Der henger dagligvarebransjen langt etter.


Er det behov for å videreføre prosjektet framover?

Ja, selvfølgelig! Noe annet ville vært utenkelig. Det finnes så mange arrangører som trenger den kunnskapen som Oikos sitter på, og spesielt gjelder dette idrettsarrangørene. Jeg har opplevd en økende interesse fra dem de siste par årene, og denne er det viktig å følge opp.


Om du skal oppsummere resultat av prosjektarbeidet i din periode hva finner du da?

Mange mennesker har fått et nytt syn på landbruket i Norge. Mange mennesker har fått et nytt syn på maten de spiser. Og min erfaring er at har mange mennesker endret adferd når de kjøper mat og søker mer det økologiske. Dette har det vært moro å være med på å oppleve, sier hun til slutt og takker Statens Landbruksforvaltning, Norsk Rockforbund, Øyafestivalen og alle andre samarbeidspartnere.


Les her om utlysing av stilling som prosjektmedarbeider i Oikos

Annonsører

Samarbeidspartnere