IFOAM: bekjemp fattigdom med økologisk landbruk!

17.11.2009
Sult er ikke et spørsmål om verdens matproduksjon, men om det faktum at de sultne er fattige. Flertallet av de undernærte bor på landsbygda, og hvis de hadde hatt tilgang til de lokale naturressursene kunne de ha sørget for sitt utkomme med økologisk landbruk. IFOAM (International Federation of Organic Agriculture Movements) mener at mattoppmøtet i Roma ignorer økologisk landbruk som ei mulig løsning, selv om FAOs generalsekretær Jacques Diouf erkjenner at økologisk landbruk bidrar til sult- og fattigdomsreduksjon og bør hjelpes fram.

Verdens ledere og agrobusiness ber igjen om økte investering til landbruket under mattoppmøtet i Roma. Investeringer i landbruk er faktisk fire ganger mer effektivt til å redusere fattigdom og sult enn investeringer i andre sektorer.

- Men investeringer i økologisk landbruk er fem til åtte ganger mer effektivt, sier Markus Arbenz, adm. dir. i IFOAM, paraplyorganisasjonen for den økologiske landbruksbevegelsen i verden. - Dessuten har vi i dag ikke lenger råd til strategier som ødelegger klimaet, legger han til.

James Benjamin Cole, en økologisk bonde fra Ghana som har reist hele veien til Roma for å vise til sin erfaring, er sjokkert over at industrielt landbruk blir prioritert.
- Dette presser mange småbrukere bort fra sitt levebrød og gjør dem enda mer fattig og sulten. GMOer, kjemiske sprøytemidler og kunstgjødsel vil øke gjeldsbyrden til mine kolleger enda mer. Disse innsatsfaktorene vil øke sårbarheten vår, pine ut jorda og økosystemet vårt enda mer, og suge sårt tiltrengte penger ut fra vår lokale økonomi.


Sette det siste først
IFOAM ber om et paradigmeskifte i verdens matvaresikkerhetspolitikk som er basert på behovene til landsbygda. Økologisk landbruk setter behovene til lokalbefolkninga i sentrum i landbruket. Lokalt tilpassa metoder skaper sysselsetting og inntekt. Økologisk landbruk øker avlingene gjennom metoder som bygger på biologiske prosesser og lokale ressurser i stedet for dyre og giftige agrokjemikalier.

Dyrkingspraksis i økologisk landbruk gjør at jord blir produktiv igjen - jord som før har vært utpint pga. ikke-bærekraftig landbrukspraksis, tørke og jorderosjon.

Fordi det er en billig teknologi som baserer seg på lokale og fornybare innsatsfaktorer er den lett å ta i bruk av verdens 400 millioner småskala (mindre enn 20 dekar) og relativt fattige bønder. Disse småbrukerne er nøkkelen til lokal matsikkerhet i utviklingsland.

Økologisk landbruk kan omforme disse gårdsbrukene, som ikke noe annet landbrukssystem kan, til større produktivitet for de fattige ved å øke jordfruktbarheten og -stabiliteten, optimere vannbruken, øke mangfoldet av vekster og øke robustheten mot klimaforandringer.


Mer informasjon:
http://www.ifoam.org/

 

Annonsører

Samarbeidspartnere