Ikke ett fett hvordan melkefettet er produsert

06.11.2012
Melk produsert på grovfôr med høy andel av belgvekster, eller andre urter, øker melkefettets andel av gunstige fettsyrer.

 

I november forsvarer stipendiat Steffen Adler ved Bioforsk Økologisk sin doktorgrad «Fettsyresammensetning og innhold av fettløselige vitaminer i økologisk produsert kumelk – Effekter av botanisk sammensetning i grovfôr fra
kortvarig eller langvarig eng». Adler har gjennomført fire studier hvor han har sammenlignet fettsyresammensetningen i fôr, melk og innhold i vom hos kyr.

 

En av studiene omfattet 28 gårder med melkeproduksjon i Midt-Norge. Fjorten av disse var økologiske og fjorten konvensjonelle, og halvparten av produsentene i hver gruppe fornyet enga ofte, mens den andre halvparten hadde langvarig eng og beite. De tre andre studiene var kontrollerte fôringsforsøk der botanisk allsidig surfôr eller beite ble sammenlignet med surfôr eller beite med høyt innhold av rødkløver eller med rent gras.

 

- Vi fant små forskjeller i melkas fettsyresammensetning produsert fra kortvarig eller langvarig eng, forteller Steffen Adler og legger til at surfôr med høyt innslag av kløver eller andre urter gav mjølk med høyere andel av gunstige fettsyrer enn surfôr med bare gras.

 

Forskjell mellom økologisk og konvensjonell

- I gårdsstudien var forskjellen mellom økologisk og konvensjonell tydelig og skyldtes i all hovedsak forskjeller i kraftfôrnivå og kraftfôrsammensetning, sier Adler. - Dette skyldes sannsynligvis at grovfôrets botaniske sammensetning påvirker omsetningen av fettsyrer i vom.

 

 - Dette er veldig spennende forskning. Tidligere forskning har i likhet med disse studiene vist at økologisk melk kommer bedre ut med hensyn til fettsyresammensetning. Det er innlysende at hva dyra spiser vil ha en innvirkning på både kjøttkvalitet og melkekvalitet, sier Kari Tande-Nilsen, ernæringsfysiolog i Oikos – Økologisk Norge.

 

Se også:

Kyr som beiter melker mer 

Fordeler med økologisk melk?

Økologisk mjølk er sunnare!

Annonsører

Samarbeidspartnere