Ikke godt nok

08.12.2014
I Nationen varsler Nortura at kyllingen blir dyrere når fôrtilsetningen narasin fjernes fra produksjonen. Å fjerne ett medikament endrer ingenting, mener Jon Magne Holten seniorrådgiver landbruk i Oikos - Økologisk Norge.

- Mattilsynet ber ikke Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) om å vurdere hvordan vi kan forebygge sykdom hos slaktekylling. De ber bare om en risikovurdering av endret medisinering og dermed blir det bare å lappe på symptomene. Det er ikke godt nok, uttaler Holten.

– Smitterisikoen oppstår først og fremst på grunn av høy dyretetthet og dårlig hygiene i moderne intensivt fjørfehold. Det er fullt mulig å drive fjørfehold med lav smitterisiko, slik det gjøres i økologisk drift, men det forutsetter at man legger til rette for naturlig adferd og lavere dyretetthet. Da unngår man bruk av både narasin og andre medikamenter, sier Holten i Nationen.

Regjeringen må tørre å ta tak i de ubehagelige spørsmålene, mener han.

– Hvis det utkastet til risikovurdering som vi har gjennomgått ligger fast, synes vi det er et utilstrekkelig utgangspunkt til å foreta en god vurdering av smitterisikoen i fjørfehold, sier Holten.

Her kan du lese oppslaget i Nationen

Her kan du lese mer om Mattilsynets bestilling hos VKM

Annonsører

Samarbeidspartnere