Ikke skyld på kua

27.02.2015
- Kua er ikke et klimaproblem, mener den tyske veterinæren og forfatteren Anita Idel. Møt henne på seminar om kyr, klima og matproduksjon, på Litteraturhuset i Oslo 4. mars.

Anita Idel fra Tyskland er veterinær og forfatter av boka «Die Kuh ist kein Klima-Killer!»

Onsdag 4. mars kan du høre henne i dialog med norske fagfolk på seminaret Ku & Klima på Litteraturhuset i Oslo.

Kretsløp

Mange mener at kuas utslipp av metangass er et betydelig klimaproblem. Det er feil, mener Idel.

- Hun rydder opp i misforståelsene og forklarer sammenhengene på en god måte, sier økobonden Heinrich Jung fra Solør til oikos.no.

Jung driver til sammen vel 600 dekar, med allsidig økologisk produksjon av utegris, ammekyr, korn og grønnsaker.

– Hvis ku og sau får lov til å være beitedyr, slik de er skapt, er de en del av kretsløpet og utgjør ikke noe klimaproblem, mener han. Han er en av initiativtakerne til seminaret og har invitert Anita Idel til Norge.

Beite vs betong

- Kyr skal ikke gå på betonggulv og ete korn og soya, fortsetter Jung. Han driver selv med kjøttproduksjon, men bruker ikke noe kraftfôr til beitedyrene sine.

- Beitedyr lever i en symbiose med beitearealene, og beitearealer har større evne til å lagre karbon i jorda enn det skog har, framholder han.

Import-fôr

Med en rekordstor import av kraftfôr kan norsk landbruk produsere kjøtt og melk uten at dyrene trenger å utnytte beiteressursene vi har så rikelig av.

Selv om dette er det mest lønnsomme for bonden i dag, er det liten tvil om at særlig den økte bruken av kraftfôr ikke er bærekraftig, framholder Jung. – Det går med 5 kilo korn for å produsere 1 kilo storfekjøtt.

Proteinandelen i fôret til norske kyr er mer enn doblet i løpet av de siste 10-15 årene, og denne økningen er basert på import av soya fra Brasil.

- Dyr som beiter, i stedet for å spise kraftfôr, fører til lavere CO2-utslipp, framholder Jung.

Gratis seminar

Med foredraget «Kyr, klima og matproduksjon» vil Idel belyse temaet på seminaret i neste uke. Problemstillingen vil bli satt i sammenheng med norske forhold og et bredt sammensatt panel vil se på mulige løsninger for norsk landbruk.

Seminaret foregår på Litteraturhuset i Oslo den 4. mars. Seminaret er gratis, og arrangørene er Oikos, Debio, Fagforbundet, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norges Bondelag.

Invitasjonen til seminaret finner du HER

Se også : Gammel ku eller viril okse?

Kilder:

Skog og Landskap

Rydd Norge

Annonsører

Samarbeidspartnere