Innspurt for Zambia-prosjektet

06.01.2015
Er ditt nyttårsforsett å gjøre noe godt i 2015? Her er din mulighet: Våren 2015 fullføres vårt prosjekt i Zambia. Vi vil ha deg med på innspurten!

Gjennom Oikos sitt økolandbruksprosjekt i Zambia, ODISSA-prosjektet*, har mange bønder fått nye muligheter for å livnære seg og familien på en varig bærekraftig måte. Etter ni år går prosjektet inn i innspurt-fasen. Nå ber vi deg om et siste bidrag for å komme helt i mål.

Planting av Acacia-trær

Kunnskap til mange

Prosjektet er et nært samarbeid med lokale organisasjoner og myndigheter og har nådd viktige mål:

  • Ca. 8000 bønder, over halvparten av dem kvinner, har fått opplæring og praktisk oppfølging i økologisk dyrking. Dermed har de økt avlingene og inntektene sine, uten å få økte kostnader.
  • Økologisk landbruk er nå integrert i undervisningen for alle mat- landbruks- og skogbruksstudenter på Bachelor-nivå. Nå jobbes det med å få økolandbruk også inn på Mastergradsnivå.
  • Ungdomsskolelærere kurses i økologisk landbruk. Landbruk er et eget fag på ungdomsskolenivå i Zambia.

Vår søsterorganisasjon OPPAZ har i flere år organisert utstillinger på den årlige, nasjonale landbruksutstillingen i Zambia, der de har blitt hedret med flere priser.
I 2010 fikk de to priser samme år - les mer om det her.

the team!

Marked for alle

The Green Shop & Cafe (GSC) ble åpnet i Lusaka i september 2013. Butikkdriften og cafeen gir mange småbønder en sikker markedskanal, som de er helt avhengige av. Her trengs det fortsatt midler for å sikre videre drift.

Da The Green Shop & Cafe ble etablert, var tanken at etablererstøtten skulle vare ut prosjektperioden. Når de bare kommer over etableringskneika, har vi sluttet sirkelen og kan overlate driften til våre samarbeidspartnere.

Trenger 60 000 kr

Prosjektet skal avsluttes innen utgangen av mars i år. Da må vår jobb være gjort. Men vi mangler fortsatt noe penger til etableringsstøtten som trengs for å sikre videre drift av The Green Shop & Cafe.

Derfor må vi klare å samle inn minimum 60 000 kr i løpet av januar og februar.

The Green Shop & Cafe er spesielt viktig for de bøndene som ikke er så ressurssterke at de klarer å ordne med marked selv, i tillegg til å produsere varene.

Gi og fåøkokaker

Vi ber derfor alle som kan avse noen kroner om å gi et bidrag.

Det enkleste og beste er å overføre til ODISSA-prosjektet sin konto i Cultura bank: konto nr 12540515717.


Du kan også betale via paypal. Det kan du gjøre på siden "Støtt ODISSA".


Alle bidrag er velkomne, og bidrag over 500 kr medfører skattefradrag. Gir du over 1000 kr får du tilsendt en liten gave fra Zambia per post - husk å sende oss mail om det, til info@oikos.no i så tilfelle!

Med andre ord - gir du, så får du også - både en god følelse, og noe hyggelig tilbake.


*ODISSA

Oikos har drevet prosjektet Organic Development in Sub-Saharan Africa (ODISSA) siden 2006, i samarbeid med vår søsterorganisasjon i Zambia, Universitetet i Zambia (UNZA) og to andre organisasjoner. Vi har jobbet for å øke kompetansen i økologisk landbruk og - marked blant bønder, rådgivere og myndigheter, samt ansatte og studenter ved UNZA.

Les mer om ODISSA-prosjektet HER

Følg The Green Shop & Cafe på Facebook

Annonsører

Samarbeidspartnere