Innspurt på klimamelding om landbruket

15.03.2009
Norsk landbruk skal være en del av løsningene for klima- og miljøproblemer, sa Ane Kismul, rådgiver for landbruksministeren på landssamlingen i Bondens Marked rett før helgen. Hun bekrefter at stortingsmeldingen om landbruk og klima kommer i løpet av våren.

Ane Kismul er rådgiver for statsråd Brekk i LMD (Oikos bilde)

Hun er tidligere leder av Natur og Ungdom

 

 

Klimakrise og matkrise henger sammen 

Klimakrise og matkrise henger sammen. Produksjonen skaper klimautslipp og mangelen på mat skaper klimaeffekter ved avskoging av regnskogområder for å produsere mer mat.  1 milliard mennesker sulter. Klimaendringer vil skape nye problemer for matproduksjonen.  Begge problemene må løses samtidig, sa en engasjert Kismul.

 

Om 40 år er det er det behov for dobbelt så mye mat med 9 milliarder menneske.  I dag importerer vi i Norge halvparten av maten vi trenger.  Det er ikke moralsk riktig å overlate matproduksjonen til andre.

 

 

Tre hovedutfordringer

Ane Kismuhl peker på tre hovedutfordringer:

1. Opprettholde og styrke norsk matproduksjon. Det er viktig å ha respekt for sårbarheten i miljøet. Utfordringen er å kunne produsere mer og samtidig slippe ut mindre klimagasser.

 

2. Vi må ta bedre vare på jordressursene.  Nedbygging av dyrket jord må stoppes.

 

3. Landbruk må bli viktigere i utviklingspolitikken. Til og med Verdensbanken har i sin årsrapport slått fast at landbruket er den mest effektive måten å drive bistand på. Den nye utviklingsmeldingen fra Regjeringen legger vekt på økt matproduksjon.

 

 

Den blinde Ku på Bondens Marked (BM bilde).

I 2008 la Den blinde Ku om produksjonen slik at mange av produktene nå er økologiske,

de er også medlem i Oikos.

 

 

Bondens Marked

-Bondens Marked er det folk vil ha, sa Ane Kismul.  Det er tidsriktig med lokal produsert mat og denne maten har en historie å fortelle som appellerer til forbrukerne.  LMD har som mål at 20% av norsk matproduksjon skal være lokalmat. 

Bondens Marked er en rekrutteringssted for de som vil satse og senere kan gå ut i et større marked, derfor får også BM  støtte fra verdiskapingsprogrammet for mat til Innovasjon Norge.  . LMD mener at BM er en viktig del av landbrukets ansikt og aktvitetViktig for videre vekst er avtalen med Tine med transport av lokalmat. Forbrukerne forventer å finne de samme varene hver gang de er på Bondens Marked, det bør derfor vektlegges, sier Kismul.  Hvordan BM kan fange bredere enn i dag - uten å vatne ut konseptet?  BM må gjøre en jobb for alle.  En bør gjøre BM enda bredere og mer spennende for forbrukerne.

Link til Bondens Markeds hjemmeside: http://www.bondensmarked.no/

 

 

Fra Bondens Marked i Trondheim

 

Økologisk mat

Forbrukerne etterlyser mer økologisk mat. Vi har et godt utgangspunkt for å øke denne miljøvennlige matproduksjonen i Norge.  Det er all grunn til å satse knallhardt på økende økologiske produksjon.  Både nasjonalt og internasjonalt er økologisk mat en trend.  Det økologiske forbruket i Norge er fordoblet fra 2006.  Det er derfor også viiktig med mer økologisk mat på Bondens Marked, sier Ane Kismul. 

LMD vil bygge opp under miljøer der en vil satse på økologisk produksjon og inviterer fylkene til å melde seg som i konkurransen om å være foregangsfylker innen økologisk produksjon og omsetning.

 

Link til dDn Bilinde Ku  http://www.denblindeku.no/omdenblindeku.php

Annonsører

Samarbeidspartnere