Innstramming fra EU vil redusere økologisk matproduksjon i Norge

10.02.2012
LMD vurderer tiltak som kan gi innstramming av parallellproduksjon, bakgrunnen er at Norge har hatt en mye mer liberal praksis her enn det som er hjemlet i EUs nye økologiske regelverk.
-Dette vil innebære at en del av de som driver både økologisk og konvensjonell produksjon ikke lenger kan fortsette med dette uten vesentlige endringer, sier daglig leder Reidar Andestad i Oikos – Økologisk Norge. Han viser til notat Mattilsynet har sendt Landbruks- og matdepartementet og som Stavanger Aftenblad presenterer i dagens avis. Organisasjonene er særlig bekymret for konsekvenser dette vil gi innen økologisk grønnsaksdyrking.

 

Behov for samme regler i Norge som i EU

- Vi mener likevel det er riktig at Norge tilpasser seg utvikling av det økologiske regelverket i Europa, selv om det beklageligvis vil skape problemer. Vi mener dette fordi det er viktig at forbrukerne har tillit til de økologiske produktene. Vi ser samtidig behovet for en overgangsordning og regner med at departementet vil gi rom for dette, slik at konsekvensene blir minst mulige, sier daglig leder Reidar Andestad i Oikos til Stavanger Aftenblad. Konkret betyr regelverket at en ikke kan dyrke samme sort frukt, grønnsak, korn økologisk og konvensjonelt på samme gård.

 

Forbrukertillit

Hovedreglen er mot parallellproduksjon

Hovedregelen er at parallellproduksjon ikke er tillatt, for å hindre svindel og sikre forbrukernes tillit til at økologiske og konvensjonelle matvarer ikke forveksles.
- En eventuell innskjerping av praktiseringen av parallellproduksjon vil kunne få store konsekvenser for økologisk landbruk, skriver Mattilsynet i en anbefaling til Landbruks- og matdepartementet. Det vil kunne innebære redusert produksjon av både økologisk korn, grovfôr og dermed kjøtt og melk og grønnsaker, skriver Stavanger Aftenblad.

 

Problemområder

Der jeg ser det kan bli et reelt problem er for økologisk grønnsaksproduksjon hvor de fleste store produsenter i Vestfold og Lier driver parallellproduksjon. For økologisk gras og korn vil konsekvensen bli en liten reduksjon i areal, men lite trolig at det blir så mye reduksjon i volum produkt av melk, kjøtt og korn. Jeg vet at i andre land har parallellprodusentene av grønt organisert seg med to ulike organisasjons nummer, noe det ikke ennå er åpning for her til lands. For økogrønt kan denne endringa få størst konsekvens, sier fagsjef Jon Magne Holten i Oikos - Økologisk Norge.

Merk at dette er ei innskjerping av norsk praksis fordi Norge har hatt ei liberal tolkning av økoregelverket. Med denne tolkingsendringa blir norsk praksis på linje med blant annet Sverige og Danmark, sier han.

 

Fagsjef Jon Magne Holten tror at på lang sikt vil det økologiske landbruket tjene på en slik endring i regelverkspraksis, selv om enkelte vil måtte tilpasse seg omlegging til større økoareal, eller å melde seg ut. Oikos går inn for overgangsordninger slik at det blir rimelig tid til tilpassing, sier Jon Magne Holten som viser til at nå ligger saken hos LMD for avklaring. Til Stavanger Aftenblad vil foreløpig ikke departementet flagge noen vurderinger i saken.

 

 

Annonsører

Samarbeidspartnere