Intensivt landbruk ødelegger biologisk mangfold

02.02.2010
Bruken av kjemiske sprøytemidler mot insekt- og soppangrep i avlingene har en stor negativ effekt på det biologiske mangfoldet i Europa.
Forskere ved instituttet for økologi ved SLU (Sveriges landbruksuniversitet) i Uppsala har sammen med åtte andre universitet i Europa, blant annet i Spania, Irland og Estland, vist at en fordoblet avkastning i jordbruket medfører at halvparten av vekstene og en tredjedel av jordløperne og fuglene forsvinner fra jordbruksarealet. - Det er grunn til å frykte at vi vil finne noen av de samme trekkene i Norge, selv om vi har relativt mindre landbruksareal, sier Reidar Andestad i Oikos.

Dette er rødkløver og den er sentral i økologisk produksjon.  Oikos bilde.

 

Sprøytemiddel ødelegger

 Forskerne konstaterer også at den biologiske kontrollen av skadegjørere blir svekket, målt som antallet utplasserte bladlus som ble spist opp av sine naturlige fiender. Alle disse problemene var sterkt koblet til bruken av sprøytemiddel.

- Trass mange politiske tiltak i EU siden begynnelse av 1990-tallet har man altså ikke lykkes i å minske de store negative effektene av kjemisk sprøytemiddel i jordbruket, sier professor Jan Bengtsson ved SLU, koordinator for det europeiske prosjektet.

 

Mangfoldet drastisk redusert

I mange områder har mangfoldet av livsmiljøer i landskapet minsket drastisk gjennom at jordbruket drives mer intensivt. 

Hekker, åkerholmer, åpne bekker og andre ikke-produktive områder som er viktige for biologisk mangfold har blitt borte. På selve dyrkingsarealet har bruken av kunstgjødsel og kjemiske sprøytemiddel økt.

 

Les artikkel om SLU rapporten her

Annonsører

Samarbeidspartnere