Interessen for økologisk mat

17.07.2010
49 prosent av de spurte i Nationens Distriktsbarometer sier at det ikke er viktig for dem at maten de kjøper og spiser er økologisk. Menn, Frp-velgere og lavt utdannede er de minst ivrige på økofronten. 54 prosent på landsbygda og 41 prosent i Oslo svarer at det ikke er viktig for dem at maten er økologisk. For 14 % er økologisk mat viktig. - Oikos - Økologisk Norge mener at manglende markedsføring og informasjon er en hovedgrunn til at oppslutningen ikke er større.

 Styreleder i Oikos - Økologisk Norge, Jakob Bjerkem, etterlyser mer markedsføring av økologiske produkter for at folk skal se miljø- og sunnhetsgrunnene til å velge disse. 

 

Folk handler ikke det de sier

Vi kan snakke blomstrende om miljø, klima og ansvarlighet, men når det kommer til stykket, blir det til at vi kjøper de standardproduktene som dominerer i markedet, sier forbruksforsker Svein Ole Borgen i SIFO til Nationen.

 

 - De som er mest entusiastisk opptatt av økologiske produkter, har mye kunnskap om det og tar jobben med å lete etter produktene, er hovedsakelig kvinner i og rundt de største byene, legger han til.

 

Svingende interesse for økologisk

Fram til 2008 var det økt interesse og salget skjøt fart, det var attraktivt å bli økobonde, sier styreleder Jakob Bjerkem i Oikos - Økologisk Norge. Han har oppskriften på hvordan Regjeringens mål om 15 prosent økologisk landbruksproduksjon og matforbruk innen 2020 kan nås, sier han til Nationen.

 

Økologisk mat er trygg mat

Jakob Bjerkem, leder i Oikos - Økologisk Norge, mener det er en misforståelse at norskprodusert mat er trygg kost.

 - Vi har nådd ut med for lite informasjon. For eksempel viser en rapport fra Mattilsynet i fjor at langt over 50 prosent av frukt og grønt inneholder rester av sprøytemidler.

- Myndighetene stiller krav til bøndene, men glemmer å stille krav til seg selv. Kantiner i offentlige virksomheter, sykehus og institusjoner burde kjøpe inn og servere økologisk mat i tråd med målsettingen. Da ville det økologiske markedet fort rettet seg opp, og folk ville forstått at det faktisk er mulig å kjøpe og spise økologisk, sier han.

 

Dette er Tines nye økoprodukt - skolemelk med bringebær og laktoseredusert. Foto:Tine.

Tine har øko-ambisjoner

- Vi har ambisjoner om å øke den økologiske andelen, men da er vi avhengige av at forbrukerne etterspør produktene. Ut fra Synnovates undersøkelse Norsk spisefakta 2010 ser vi at økologi og det verdimessige aspektet knyttet til valg av matvaner går noe tilbake, sier kategorisjef Unn Grønvold Nikolaisen i Tine til Nationen.

-Økologiske produkter har knapt blitt markedsført de siste par årene.  Sett i forhold til det er det ikke overraskende at handelen og folks interesse for dette ikke øker, sier Jakob Bjerkem. Når folk i tillegg i større grad handler i lavprisbutikker med svært få økovarer, har det også negativ effekt.  Blant de største selskapene med økologiske produkter og med minimal markedsføring av disse finner vi Tine, nå forventer Oikos at de vil bidra med markedsføring av Øko-Tine produktene fremover.  Tine kommer til høsten med ny økologisk skolemelk med bringebær.

 

Her kan du lese oppslaget hos Nationen

 

Her finner du oppslaget til NRK

Annonsører

Samarbeidspartnere