Intervju med Regine Andersen om sprøytemidler i økologisk landbruk

23.08.2016
Seniorforsker ved NIBIO, Arne Grønlund, går kraftig ut mot økologisk skremselspropaganda, men advarer samtidig selv mot økologiske sprøytemidler både på NRK og i Nationen. Hør her saken på NRK Radio med et eget intervju med daglig leder Regine Andersen som svarer på de kraftige uttalelsene og samtidig retter opp den misvisende informasjonen med fakta om bruk av naturpreparater som er tillatt i økologisk produksjon.

Her kan du høre intervju med Arne Grønlund som oppfatter markedsføring «av økologiske produkter som aggressiv og ikke helt redelig», og hva daglig leder Regine Andersen svarer i ettermiddagssendinga til NRK Finnmark:

Innslag om økologisk skremselspropaganda på NRK Finmark

Kommunikasjonsleder i Oikos, Ragna Kronstad svarte i går i Nationen, som refererte saken på NRK Finnmarks nettsider at

" Vi ønsker en løpende debatt om det økologiske regelverket. [...] Det vi vil ha er en faktabasert debatt. Så vi ønsker debatt velkommen, men ikke skremselspropaganda. Det er ikke et retorisk nivå vi vil legge oss på, sier hun."

Her kan du lese om de viktigste fakta om økologiske naturpreparater og pyretriner.

Foto: Arkiv

Annonsører

Samarbeidspartnere