Inviterer til seminar om andelslandbruk

10.02.2016
I løpet av 2015 er antall andelslandbruk i Norge tredoblet, og enda flere er under planlegging. Tirsdag 16. februar inviterer Oikos, Dysterjordet Andelslandbruk og Vitenparken i Ås, til kveldsseminar for alle som er interessert i å vite mer.

– Kveldsseminaret neste uke vil være en fin arena for å få et innblikk i hva andelslandbruk går ut på, bli oppdatert om hva som rører seg på feltet og treffe andre interesserte, sier Marte Guttulsrød, rådgiver i Oikos – Økologisk Norge, som jobber med andelslandbruksprosjektet.

Seminaret, som er gratis, arrangeres av Dysterjordet Andelslandbruk, Vitenparken Campus Ås og Oikos – Økologisk Norge. Påmelding finner du HER.

Oikos veileder og koordinerer
– Det er et spennende program med mange dyktige foredragsholdere. Selv skal jeg fortelle om Oikos sitt arbeid på området, fortsetter Guttulsrød. Oikos fremmer og legger til rette for andelsbruk over hele landet. I tillegg koordinerer vi nettverket av andelslandbruk i Norge og arrangerer kurs og samlinger, sprer kunnskap og informasjon om modellen og har en veilederrolle for de som ønsker å starte opp.

Samarbeid mellom bonde og forbruker
– Stadig flere etterspør økologisk, norskprodusert og kortreist mat. Andelslandbruk kan bidra til å gi nettopp det, sier Guttulsrød. – Som andelseier kan du kjøpe en andel av gårdens produksjon, på forhånd. Dermed kan du delta i planlegging av gårdsdriften og være litt bonde på si. Samtidig deler du og bonden også risikoen for årsvariasjoner, sier hun og gleder seg til seminaret som til nå har 70 påmeldte.

Tredobling i fjor
– Bakgrunnen for arrangementet er at vi opplevde en tredobling i antall andelslandbruk i 2015, forteller Guttulsrød. – Antallet er nå oppe i hele 42 stykker, fra Bodø i nord til Rogaland i sør. Rundt 35 nye andelslandbruk er under planlegging.

Seminaret er gratis, men krever påmelding. Se HER for program og mer informasjon.


Andelslandbruk er nyskapende modell i landbruket der forbrukeren og bonden samarbeider tett. Det er en form for direkte omsetning der omsetning og dialog foregår direkte mellom gårder og forbrukere. Modellen støtter også småskalalandbruket og sikrer bonden en inntekt.

Oikos har i flere år hatt en sentral rolle som koordinator av det uformelle nettverket for de etablerte andelsgårdene, og som veileder for nye og etablerte andelslandbruk. Oikos har utgitt en egen veilederhåndbok for oppstart av andelslandbruk og drifter en egen hjemmeside for formålet, i tillegg til å spre kunnskap og informasjon om modellen ved å arrangere møter, kurs og samlinger.

Foto: Dysterjordet Andelslandbruk
Tekst: Emma Gerritsen/Marit G. Wright

Annonsører

Samarbeidspartnere