Ja, til mer andelslandbruk i Norge

16.04.2011
I en rekke land og ikke minst i USA er det kraftig økning av økologisk andelslandbruk. I denne driftsformen er det ingen mellomledd, varene går direkte fra bonde til produsent. Nå går styret i Oikos – Økologisk Norge inn for å bidra til at det blir mer av dette i Norge.

Andelslandbruk får stadig større oppslutning i en rekke land fordi folk selv vil se og bidra i hvordan maten deres dyrkes.  Her fra Øverland gård i Bærum.  Dette kan også bli en ny inntekstkilde for flere bønder, sier Oikos sitt styre, som nå vil arbeide for at det skal bli mer av dette her i landet.  Foto Åge Steen Holm

 

Sentralt for økoorganisasjoner i mange land

Community supported agriculture, på norsk Andelslandbruk, er i kraftig vekst i flere land. Økoorganisasjonene i mange land, bl.a. OCA i USA, Soil Association i England, har dette som et av sine arbeidsområder. Det har vært med på å berge flere mindre bruk fra nedleggelse, ført til større produksjon av lokal mat, samt skapt større forståelse og utbredelse av økologisk produksjon.

 

Norges Vel først med dette i Norge

Andelslansbruk ble først lansert her i landet av Norges Vel, med Maria Bjune som primus motor. Det er nå et velfungerende andelslasnbruk, Øverland i Bærum, og et par andre i oppstartfasen. Maria Bjune har nå sluttet i Norges Vel og de har avsluttet prosjektet.  Oikos - Økologisk Norge var med i styringsgruppen for tiltaket med Åge Steen Holm som pådriver.

 

Ja, til mer, sier styret i Oikos

-Det er derfor naturlig at Oikos tar over arbeidet med andelslandbruk, som et av sine arbeidsområder, skrev Oikos Midt-Norge i forslag til Landsmøtet i Oikos.  Forslaget ble videresendt til hovedstyret som på møtet 13.-14.april vedtok at Oikos jobber videre med dette og prosjektsøknad vurderes å bli fremmet sammen med et regionlag.  

 

  I Norge finner andelslandbruk flere steder:

   
     

Øverland andelslandbruk Andelslandbruk er en driftsform der omsetning foregår direkte mellom gårder og forbrukere.

 

Ommang Søndre Gården Ommang Søndre i Løten har en allsidig biodynamisk drift, og produserer melk og oster, korn og mel, kjøtt, honning, grønnsaker og urter. Andelslandbruk vokser fram og utvikles år for år på gården, som en mulighet for mennesker i Hamar/løten-regionen, og i Oslo. Velkommen som andelshaver!

 

Århus andelsgård Århus andelsgård er en økologisk andelsgård på Århus, tre kilometer nord for Skien. Gården er nå i en oppstartsfase, og andelshavere for 2011 kan nå tegne seg. Det er for 2011 satt en grense på 100 andelstagere. Du finner påmelingsskjema og mer informasjon om å være andelseier i Århus andelsgård på deres side.

 

 

Oikos Øst hadde tidligere i år seminar om temaet som samlet 40 deltakere.  Foto: Oikos

 

 

Hvordan mette verden?

En flott videosnutt av Denis van Waerebeke som er beregnet på barn i alderen 9-14 år belyser matproblematikken på en enkel og lettfattelig måte. Vi må spise mer frukt og grønt, økologisk og lokal mat akkurat slik vi gjør det på Øverland, skriver Øverland andelslandbruk på sin side.

 

Her er link til filmsnutten som er på engelsk.

 

Denne saken er laget av Reidar Andestad, reidar@oikos.no

 

 

 

Annonsører

Samarbeidspartnere