Ja til økosvin i det fri!

09.02.2009
Styret i Oikos konkluderte i forrige uke med å gå inn for økologisk frilandsgris i Norge, og ikke minimumsøkologi. Hvorfor? Jo, bedre dyrevelferd, som vi også tror forbrukeren etterspør.

Nortura ønsker liberalisert økoregelverk

Nortura kontaktet Oikos i november 2008 med ønske om Oikos' støtte til å forandre regelverket for økologisk svinehold slik at smågris kan gå inne i 5 uker utover de første 6 ukene med diing. Regelverket sier at økogris kan gå inne den siste oppfôringsperioden (maks en femdel av dyrets levetid). Nortura ønsker at denne perioden skal gjelde etter dieperioden da smågrisens immunforsvar er svakest. Nortura har søkt til Debio som har avslått søknaden fordi regelverket ikke åpner for dette. Det er mulig at ei slik regelverksendring må opp på EU-nivå. Se også utdrag fra regelverket på slutten.


Nortura i gang med økologisk svin

Nortura har akkurat startet sin satsning på økologisk gris med de første dyrene slaktet i disse dager. Smågrisproduksjonen til Nortura skjer nå på Jønsberg landbruksskole og slaktegrisproduksjon på kontrakt rundt hos ulike økoprodusenter. Oikos understreker at vi i utgangspunktet setter pris på Norturas interesse for økologisk gris.


Økoslaktegrisen til Nortura vil gå i lausdrift inne, med tilgang til en støpt betongplatting ute med opphakket flis for å rote i. Grisen får ikke krav om å gå på beite verken sommer eller vinter.

Økogrisene til H Jung. Solør - 22. januar 2009
Økologisk frilandsgris i Solør hos Heinrich Jung i slutten av januar 2009. Foto: Jon Magne Holten

Grøstad Gris har frilandsgris

I større målestokk er det bare Grøstad Gris i Norge som produserer og leverer økologisk svinekjøtt og økosvineprodukter til dagligvarebransjen og andre. De stiller krav til sine griseprodusenter om at grisene skal være ute hele året. Grisene bor i "hytter" som kan flyttes rundt slik at de selv kan utøve sine naturlige "roteadferd".


Grøstad Gris hjemmeside:

>> www.grostadgris.no

Økogris i hytta si hos Heinrich Jung i Solør. 22. januar 2009

Økogrisene til Heinrich Jung i Solør inne i "hytta" si. Foto: Jon Magne Holten


Alternativet

I Danmark og Sverige er økogris som regel ensbetydende med frilandsgris. For dyrevelferden vil dette være det beste alternativet. Grisen bor i "hytter" med tilgang på beite til å rote i året rundt. Se http://www.pigequipment.co.uk/ for eksempel på "hytter" for frilandsgris.  En konsekvens er at fôrforbruket blir noe høyere fordi grisen beveger seg mer. Ca 3 kg FE (fôrenheter) per kg kjøtt mot 2,7-2,8 FE i "konvensjonell" produksjon. En slik type økogrisproduksjon krever et høyere økotillegg pga. økt fôrforbruk og noe mer tilsyn. På den annen side vil trolig investeringene i utstyr være lavere enn i en "konvensjonell" produksjon med innendørs haller.


Heinrich Jung i Solør viser at frilandsgrisproduksjon i Norge på vinteren er mulig. Frilandsgrisen inngikk som en del av vekstskiftet hans. Jung bruker godt med halm som strø i hyttene på vinteren for at underlaget skulle være tørt. Temperaturene i hyttene selv på vinteren var betydelig høyere enn utendørs. Alle dyr - slaktegris, purker, smågris og råne gikk ute.


Økogrisene og Heinrich Jung i Solør. 22. januar 2009
Heinrich Jung i Solør med noen av økofrilandsgrisene sine. Hyttene i bakgrunnen. Foto: Jon Magne Holten

Fagsjef Jon Magne Holtens vurdering til styret


"Norturas økogrisproduksjon vil etter min vurdering være en "konvensjonell" økosvinproduksjon. Den holder seg innenfor økoregelverket, men på et minimum. Dette er ikke frilandsgris. På denne måten blir kostnadene lavest mulig, og dermed blir pris ut i markedet lavere. En innvending fra Nortura om frilands økosvin er at det vil føre til frostskader på ørene om vinteren.


For Nortura vil frilandsgris være vanskelig å se for seg, fordi de tar utgangspunkt i en ordinær konvensjonell griseproduksjon, og tilpasser økogrisen til et slikt system. Erfaringene og kunnskapen om øko frilandsgris er nesten fraværende, og representerer slik sett et nytt "griseparadigme" for Nortura.


I Sverige har KRAV krav om økogris som frilandsgris - Så-här-blir-grisen-KRAV-godkänd


Min vurdering er at markedet er villig til å betale noe mer for øko frilandsgris, fordi dette medfører bedre dyrevelferd."

 

Oikos-styrets vedtak (29. januar 2009)


1. Oikos støtter ikke Norturas forslag om endret økoregelverk.
2. Oikos går inn for at frilandsgris er det beste alternativet for økologisk griseproduksjon, også i Norge.
3. Oikos påvirker Nortura til å satse på frilandsgris i stedet for "konvensjonell" økogris, sjøl om dette fører til noe økt pris ut i markedet.

 

Bakgrunnsinfo om regelverket

Veileder B, side 36 sier:
"Griser skal også ha tilgang til utendørsarealer. Dyrene skal kunne gjøre fra seg og rote med trynet under opphold på utearealet. Purker skal være ute minst 120 dager i året, og kan altså holdes inne i dieperioden. Som unntak fra krav om tilgang til uteareal kan den siste oppfôringsfasen for slaktegris finne sted innendørs forutsatt at perioden innendørs ikke overstiger en femtedel av dyrenes levetid, og ikke under noen omstendighet overstiger tre måneder (pkt. 111)."


Utdrag fra Veileder B, Liste 6:

Minste innendørs- og utendørsareal og andre bygningskarakteristika for forskjellige produksjonsdyr (pkt. 171).

 

Inneareal

Uteareal
(luftegård, ikke beite)

Minste levendevekt

Minimum  m2/dyr

Minimum m2/dyr

Purker med smågris inntil 40 dager

 

7,5

2,5

Slaktegris

Inntil 50
Inntil 80
Inntil 110

0,8
1,1
1,3

0,6
0,8
1

Smågris

Over 40 dager og inntil 30 kg

0,6

0,4

Avlssvin

 

2,5 (hunndyr)
6,0 (hanndyr)

1,9 (hunndyr)
8,0 (hanndyr)

 
Lenke til Veileder B her.


For kommentarer: kontakt Jon Magne Holten, jon.magne@oikos.no, tlf 23 10 96 44.

   

Annonsører

Samarbeidspartnere