Jordbiologi - Agronomi - Klima

29.01.2011
Veien til fruktbar matjord på Skjetlein videregående skole tirsdag 1. februar 2011 klokka 19.30

Bildet fra Bjerkem gård  Foto:  JB

 

Møtet vil være todelt, med innledende

 

innlegg av forsker Berit Swensen

Oikos - Økologisk Norge

  • god økologi og reduserte utslipp av klimagasser
  • økologisk system og grunnlag for bærekraftig
  • matproduksjon.

 

Innledning ved fagsjef Jon Magne Holten om Oikos - Økologisk Norge 

 

Siste del av møtet legges opp til en

åpen samtale for å belyse ulike synspunkter på

spørsmålsstillingene ovenfor.

 

 

Det vil bli kaffe og servering av økologisk mat underveis.

Benytt denne unike anledningen til å få

ny kunnskap, og møt opp.

 

 

 

Alle er hjertelig velkommen!

 

 

Arrangører er:

Fylkesmannens landbruksavdeling

Norsk landbruksrådgiving Sør-Trøndelag

Oikos - Økologisk Norge

Annonsører

Samarbeidspartnere