Jordbruksskoler bør legge om drifta

28.03.2009
Jordbruksskolene i Nord-Trøndelag, Mære og Val, bør legge om til økologisk drift , sier årsmøtet i Oikos Innherad.

Økologisk på landbruksskolen

Årsmøtet i Oikos Innherred har merka seg, og uttrykker glede over at både Sør- og Nord-Trøndelag ligg langt framme på statistikken når det gjeld omlegging til økologisk landbruk.  Vi har også med glede merka oss at frå landbruksskolar over heile landet meldes det om auka interesse for økologisk landbruk blant elevane. 

 

Vi har vidare merka oss at Skjetlein landbruksskole ved Trondheim har lagt om drifta til økologisk og at deler av drifta ved Mære Landbruksskole også er det.  Årsmøtet uttrykker med dette håp om at landbruksskolan i Nord-Trøndelag  - Mære og Val -  no legg heilt om til økologisk drift.

 

Link til skolene:

http://www.skjetlein.vgs.no/

http://www.mare-landbruk.vgs.no/

http://www.val.vgs.no/Val/Web.nsf/FirstPage?OpenForm

Årsmøtet valgte følgende styre:

Leiar for 1 år:             Jakob Bjerkem, Bjerkem, 7718 Steinkjer,
Styremedlem for 2 år: Knut Finserås, Østerås, 7711 Steinkjer       
Styremedlem for 2 år: Arvid Wold, Sulstua, 7660 Vuku                           
Varamedl.  1 år:          Torny Trøite, Støre, 7620 Skogn       
Varamedl.  1 år:          Liv Hauffen, Skrattåsen, 7717 Steinkjer   
Desse tillitsmennene var ikke på valg:
Styremedlem :            Ernst Bolås, Ogndal 
Styremedlem :            Øystein Tønne, Ogndal

Annonsører

Samarbeidspartnere