Jubel for GMO-vedtak

07.06.2017
2. juni vedtok regjeringen å forby import av tre GMO-raps og den omstridte maisen 1507. Klima- og miljøminister Vidar Helgesen valgte å lytte til et samlet landbruk, miljøbevegelsen, dagligvarehandelen og deres kunder.

Nettverk for GMO-fri mat og fôr, der Oikos – Økologisk Norge er medlem, mener dette er en svært klok og framtidsrettet beslutning. Nettverkets leder, Aina Bartmann er også ansatt som rådgiver i Oikos - Økologisk Norge. - Vedtaket vil ha stor betydning, ikke bare her i Norge, men også for andre land som ønsker å føre en restriktiv politikk mot GMO.

Seier for økologisk landbruk
Styreleder i Oikos-Økologisk Norge, Jostein Trøyte er fornøyd. - Vedtaket er svært positivt for det økologiske landbruket. Vi har klare regler mot bruk av genmodifiserte organismer med bakgrunn i føre-var-prinsippet og hensyn til bærekraft, mennesker og miljø.
- Globalt er økologisk landbruk gjennom sitt arbeid for genetisk mangfold basert på lokale ressurser og småskalaproduksjon, en tydelig motvekt mot de multinasjonale selskapenes fokus på industrilandbruk, patenterte monokulturer, sprøytemidler og kunstgjødsel.

Allmenngyldige verdier
I regjeringens begrunnelse for vedtaket heter det at store forbrukerorganisasjoner, landbruksnæringen, COOP Norge, REMA og NorgesGruppen arbeider aktivt for å holde genmodifiserte varer borte fra det norske markedet. Regjeringen slår derfor fast at for en stor gruppe forbrukere i Norge vil derfor neppe markedsadgang med merking av GMO være tilfredsstillende.

Svært viktig avklaring
Vedtaket om forbud mot tre varianter av GMO-raps og GMO-maisen 1507 er en svært viktig avklaring av intensjoner og praktisering av den norske genteknologiloven. Det dreier seg om etiske betraktninger og verdier som ikke gjelder en liten samfunnsgruppe, men om verdier som er mer allmenngyldige, og som er en betydelig del av det befolkningen mener staten har et ansvar for å ivareta.

- Det er ekstra gledelig at regjeringen slår fast at hensyn til bærekraftig utvikling, samfunnsnytte og etikk kan utgjøre et selvstendig nektelsesgrunnlag sier generalsekretær i Norges Bygdekvinnelag Cesilie Aurbakken i en kommentar til vedtaket. Vedtaket er gjennomført i kongelig resolusjon «Endring av forskrift om forbud mot omsetning i Norge av bestemte genmodifiserte produkter» datert 2. juni 2017.

Erfaringer etter 20 år med GMO
I Norge er det fram til i dag ikke gitt godkjenning til hverken dyrking eller import av GMO til mat eller fôr. I dag er det tillatt å dyrke GMO i 28 land av verdens bortimot 200 nasjoner. De største produsentlandene er USA, Brasil, Argentina, India, Canada og Kina. Globalt er det er i hovedsak sprøytemiddel og/eller insektresistente GMO-er som dyrkes og det er snakk om soya, mais, raps og bomull.


Du finner hele pressemeldingen her

Nytt kunnskapshefte om GMO i mat og fôr her

Hjemmesiden til Nettverk for GMO-fri mat her


Foto: Helle Cecilie Berger, Norges Bygdekvinnelag.

Fra venstre Line Henriette Hjemdal, stortingsrepresentant Krf. Per Skorge, generalsekretær Norges Bondelag. Vidar Helgesen, klima- og miljøminister. Gaute Eiterjord, nestleder i Natur og Ungdom. Olaf Godli, generalsekretær i Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Kari Helene Partapouli, daglig leder i utviklingsfondet. Cecilie Aurbakken, generalsekretær i Norges Bygdekvinnelag.

Annonsører

Samarbeidspartnere