Juridisk gjennombrudd for økologiske innkjøp

05.01.2012
I flere år har det vært reist tvil om det offentlige har juridisk hjemmel for å stille krav om en økologisk andel ved offentlig innkjøp av mat. Nå er dette avklart både i EU og i Norge.
– Det er gledelig at dette nå er på plass, sier daglig leder Reidar Andestad i Oikos – Økologisk Norge. Han viser til at EU har klargjort at krav om andel av økologisk mat er en del av miljøkravene som kan stilles ved offentlige innkjøp av mat. DiFi som er direktoratet som jobber med spørsmål om innkjøpsbestemmelser har avklart at dette også gjelder for Norge.

Nå er det ingen juridiske hindre for at Regjeringen og Stortinget fastsetter at regjeringens mål om 15 % økologisk matomsetning innen 2020 skal legges inn som minstemål ved offentlige innkjøp, sier Reidar Andestad i Oikos - Økologisk Norge. Foto: Nadin Martinuzzi. 


Stortinget vil drøfte økologiske innkjøpsnivå

SV har fremmet krav om at andelen ved offentlige innkjøp skal være 50 % og at de vil reise forsalg om dette ved behandling av Landbruksmeldingen i Stortinget. 

- Det er viktig å vite at den nye Landbruksmeldingen ikke hadde fanget opp den juridiske avklaring som har kommet på offentlige innkjøp, sier Reidar Andestad, som forventer at Stortinget nå skjærer gjennom og sier at 15-prosentmålet til regjeringen om økologisk forbruk også skal gjelde ved offentlige innkjøp. Noe annet vil være helt inkonsekvent, legger han til og sier at dette bør gjøres for å fremme et mer miljøvennlig landbruk i Norge. Fredag er det høring i Stortinget om Landbruksmeldingen.

 

Direktoratet stadfester

Det er fullt mulig å kreve økologisk mat og samtidig overholde lov og forskrift om offentlige anskaffelser, konstaterer Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi).


- Regelverket gir det offentlige gode muligheter til å kreve økologisk mat. Nå er det viljen i innkjøps-Norge det står på, sier direktør Hans Christian Holte i Difi.

 

- Vi kan med sikkerhet slå fast at økologisk mat kan regnes som et miljøkrav. Slike krav er allerede godt etablerte i konkurranser om offentlige kontrakter. Vår konklusjon er at innkjøperne dermed har god anledning til å kreve økologiske matvarer, sier Hans Christian Holte.

I fjor startet Difi et prosjekt for å legge til rette for at offentlig etterspørsel gir et vesentlig bidrag til Regjeringens målsetting om 15 prosent økologisk forbruk og produksjon i Norge i 2020. Prosjektet er et oppdrag fra Statens landbruksforvaltning (SLF).

 

I Handlingsplanen for miljø og samfunnsansvar i offentlige virksomheter er det fastslått at man i statlige virksomheter skal tilstrebe minimum 15 % økologisk andel. Det finnes foreløpig ikke en tilsvarende formulering for kommunal sektor. Enhver virksomhet står også fritt til å sette seg et høyere ambisjonsnivå, opplyser Difi.

 

Link til Difis pressemelding

 

Annonsører

Samarbeidspartnere