Kamp om økomidler

21.10.2009
Statens landbruksforvaltning har mottatt 75 søknader om tilskudd til utvikling av økologisk landbruk for 2010. Totalt er det søkt om 39 millioner kroner, og det er avsatt 26 millioner kroner til formålet.

Dette er økosau i Skaun - de har ikke søkt om støtte fra SLF.  Oikos bilde

Utviklingsmidler

Hvert år blir det satt av midler til utviklingstiltak innen økologisk landbruk over jordbruksoppgjøret. For 2010 er det avsatt 43 millioner kroner. Midlene blir forvaltet av SLF med utgangspunkt i regjeringens mål om at 15 prosent av matproduksjonen og matforbruket skal være økologisk i 2020.

Fire kategorier


Tilskuddsmidlene fordeles mellom i fire hovedkategorier. 15,5 millioner kroner går til veiledning mot primærprodusenter, knapt 2 millioner kroner til nasjonale pilotprosjekter, noe over 16 millioner kroner til markedsprosjekter og litt i overkant av 5 millioner kroner til helkjedeavtaler.

 

Innsats også mot omsetningsleddet - helkjedeavtaler

- Selv om det i jordbruksavtalen ble lagt sterke føringer om forsterket innsats mot produksjonssiden, har det i den senere tid fremkommet at det er en viss stagnasjon i markedet som tilsier at innsats også må rettes mot dette område, sier seniorrådgiver Emil Mohr i SLF. De såkalte helkjedeavtaler - forpliktende avtaler mellom alle ledd i verdikjeden -, er en prosjektinnretning som understøtter både produksjon og omsetning, og som er svært aktuell i nåværende situasjon, sier Mohr på SLFs hjemmeside.

 

Les hele saken hos LMD

 

Les saken hos Statens landbruksforvaltning (SLF)

Annonsører

Samarbeidspartnere