Kampanjetilbud til alle bønder – siste innspurt

22.06.2015
Er du bonde og enda ikke medlem i Oikos - Økologisk Norge? Meld deg inn før 1. juli og få kampanjetilbud på medlemskapet!

Oikos - Økologisk Norge taler alle bønders sak og ønsker et styrket økologisk landbruk. Nå tilbyr vi redusert pris på medlemskap til alle bønder. Er du bonde, ikke nødvendigvis økologisk, men støtter vår sak? Meld deg inn i dag!

Bedre rammevilkår
Oikos - Økologisk Norge jobber for å få flere inn i næringa og bedre rammevilkårene for det økologiske landbruket i Norge. – Det er spesielt nødvendig nå som forbruket av økologisk mat øker, mens økologisk produksjon og areal minker, sier Markus Brun Hustad, landbruksrådgiver i Oikos.

Felles talerør
Oikos er et felles talerør overfor media og myndigheter på vegne av alle, både produsenter og forbrukere, som ønsker en endring i denne situasjonen. Alle er velkommen som medlemmer.
– Jo flere medlemmer vi har i ryggen, desto mer legitimitet og gjennomslagskraft får vi for vår felles sak. Og når vi snakker bøndenes sak, da må vi ha med bøndene, understreker Hustad.
Derfor får du som bonde nå spesialpris på medlemskap til 250 kroner for 2015 (vanlig pris er 365 kr). Tilbudet gjelder til 1. juli.
Meld deg inn her!

Stadig sterkere stemme
Oikos – Økologisk Norge er i sterk vekst. I 2014 fikk vi nesten 1500 nye medlemmer. I år har vi allerede økt med over 500. Dermed har vi doblet medlemstallet de siste to årene. Vi teller nå nesten 4700 medlemmer. Mange av dem er bønder.
– Medlemsveksten gjør oss sterkere. Når vi kan vise til at vi har mange bønder i ryggen, veier argumentene våre for hvilke virkemidler som skal til for å styrke satsingen på det økologiske landbruket tyngre, sier landbruksrådgiveren. – Dessuten kan bøndene ved å være medlem få innflytelse på hvilke saker Oikos skal ta opp på vegne av dem, legger han til.

Viktig for produsentene
- Når vi nå retter oss spesielt mot produsentene, er det fordi vi tror at mange av dem ikke vet hvor viktig en organisasjon som Oikos kan være for dem. Det prøver vi å løfte fram i denne kampanjen og håper vi kan ønske mange produsenter, både økologiske og andre som støtter vår sak, velkommen som medlemmer, avslutter han.

Alle bønder som er for en økologisering av landbruket i Norge er hjertelig velkommen inn i organisasjonen.


Oikos – Økologisk Norge er øko-landbrukets og bøndenes organisasjon fordi vi:

 • er den eneste organisasjonen som jobber målrettet for å forbedre vilkårene for økologisk produksjon og (kommende) øko-produsenter, blant annet ved innspill til partene i jordbruksforhandlingene, og tett oppfølging av dem gjennom forhandlingene.
 • jobber for økt forståelse for økologisk produksjon hos myndighetene, slik at de skal bedre rammebetingelsene for økologisk produksjon.
 • nå har intensivert lobbyarbeidet overfor myndighetene med en egen landbrukspolitisk rådgiver.
 • leder Regelverksutvalget for økologisk produksjon, som er et fagråd for Mattilsynet, og forsøker slik å påvirke regelverksutviklingen i landet.
 • arbeider opp mot samvirkene og butikk-kjedene for å øke etterspørselen og bidra til at flere produsenter for avtale om levering av økologisk mat til merpris.
 • sender ut prisliste for økologiske grønnsaker og frukt på e-post til medlemmer annenhver uke.
 • driver Økofunn.no hvor man kan selge og kjøpe bla. økologisk fôr og gjødselsmidler - NB Økofunn er dessverre ikke lenger i drift
 • koordinerer APØG - Arbeid på økologisk gård, en praksis-ordning for økologisk landbruk.
 • arrangerer fagsamlinger sentralt og i region-, fylkes- og lokallag.
 • arbeider aktivt for å sikre bønders rettigheter til såvare.
 • planlegger flere tiltak for å støtte opp økologiske produsenter og produksjon.

Les mer om medlemskap og medlemsfordeler og meld deg inn her.

Annonsører

Samarbeidspartnere