Kina med strengt økologisk regelverk

23.01.2013
Kina har etablert et strengere økologisk regelverk og nye krav til merking av produktene. Dette øker tilliten til økologisk mat, men regimet er også så strengt at en rekke produsenter gir opp, skriver Organic Market-Info.

Strekkode-id på alle økologiske produkter

Alle produkter som selges som økologisk må nå bære en digital ID, og en 17-sifret kode er nødvendig selv på de minste pakkene. Hvert produkt har en eksklusiv økologisk kode som kan verifiseres og spores gjennom National Management Information System for økologisk sertifikater, via nettsiden til den offentlige tjenesten for øko-sertifisering. Disse nye økologiske reglene har blitt hevdet å være de strengeste i verden.

De nye reglene for produktsertifisering, overgangsordninger og listen over godkjente produkter var på plass fra mars 2012. Den nye merkeordningen for økologiske produkter har vært på plass siden 1. juli 2012.

Hva de betyr dette for den økologiske sektoren i Kina?

Honning og gojibær finnes ikke lenger økologisk sertifisert i Kina. Tobakk er heller ikke inne i ordningen, om noen skulle savne det. Særlig for de to første produktene har det vært rettet kritikk mot kvaliteten og sikkerheten til den tidligere økologiske godkjenningen. En vurderer nå om noen fjellområder skal kunne godkjennes for økologisk honningproduksjon.

Antallet selskaper som nå produserer økologisk godkjente produkter og antallet selskaper som eksporter til landet har falt vesentlig som følge av de nye reglene. Men interessen for økologisk mat er samtidig stigende, noe som også gir utslag i høye besøkstall på den årlige økologiske varemessen, BioFach Bejing.

Selv om de nye økologiske reglene synes å stagnere veksten i den økologiske sektoren i Kina, vil også aktører som setter kvaliteten til økologisk produkter i fare på jakt etter rask profitt gradvis bli utryddet. Den nye loven har gjort det vanskelig å forfalske økologiske produkter og sertifisering, noe som vil kunne komme hele den økologiske sektoren til gode på lengre sikt.

I mellomtiden har mange små produsenter, spesielt økologiske grønnsaksprodusenter, valgt å ikke sertifisere sine produkter da dette er for kostbart og komplisert, men dette betyr ikke nødvendigvis at de vil dyrke annerledes. Noen av de største økologiske produsentene i Kina har foreløpig heller ikke valgt å sertifisere sine produkter etter bestemmelsene, selv om de dekker de økologiske kravene i sin produksjon. På grunn av dette er det ventet noen revisjoner av regelverket og byråkratiet som følger av det.

China - lokalt marked Organic Marekt-info

Lokalt marked i Kina.  Foto: Organic Monitor-Info

Saken over bygger på artikler fra Organic Market-Info og oppsummert av Reidar Andestad.

Annonsører

Samarbeidspartnere