Kjemiforsk eller Bioforsk?

29.06.2010
Knebles Bioforsk Økologisk av et sentralt kjemi- og ikke biologitenkende Bioforsk? Hvordan bygges egentlig humus? Berit Swensen advarer mot mangel på mikroorganismer i jorda som følge av ensidig landbruk i en replikk i Nationen til et av Arne Grønlunds utallige angrep på økologisk landbruk. Swensen arbeidet tidligere med rapporten om økologisk landbruk og klima for Oikos – Økologisk Norge, nå bruker hun mye tid på å analysere jordkvaliteter.

Sitter det noen sentralt i Bioforsk og sensurerer forskningsinformasjon fra Bioforsk Økologisk? Bildet er fra Bioforsk Økologisk på Tingvoll på Nordmøre.

Sensur eller forskningsbredde?

Berit Swensen skriver: "For det første bekrefter Grønlund i Nationen 31.5 og 8.6 det vi utenforstående lenge har hatt en sterk mistanke om: Ledelsen i Bioforsk er aktive i å "kvalitetssikre" innspill fra kollegaer ved Bioforsk Økologisk.  Slikt kalles i andre sammenhenger meningsstyring eller sensur".

 

Humusbygging eller humusnedbygging?

Berit Swensen skriver "gjennom mikroskopet får jeg et direkte innblikk i situasjonen og kan bare konstatere at når det gjelder mikroorganismer, er det kun en ganske ensidig bakerieflora igjen.  Spesielt ser soppene ut til å forsvinne ved ensidig åkerdrift, jordpakking og uheldig gjødsling med kunstgjødsel og blautgjødsel". Grønlund kan øke avlingsnivået så mye han klarer med kunstgjødsel, men hvis ikke det biologiske mangfoldet er til stedet blir det ingen humusbygging.

 

Bioforsk sin profil på økologisk landbruk

At Grønlund er imot økologisk jordbruk har vi skjønt - og det har han selvsagt lov til.  Som forsker og privatperson er han også i sin fulle rett til å hevde sine synspunkter.  At Bioforsks ledelse finner det helt i orden at han så ofte snakker på vegene av hele Bioforsk, er imidlertid lite tillitsvekkende, skriver Berit Swensen.

 

Dette er et utdrag av Berit Swensens replikk til Arne Grønlund i Nationen 28.juni - her kan du lese hele innlegget.

 

Her kan du lese kronikk om økologisk landbruk av Berit Swensen og Jon Magne Holten i Nationen 28.april 2010.

Annonsører

Samarbeidspartnere