Kjøkkenet går for gull

08.09.2014
På Fosen Folkehøgskole har kjøkkensjef Bjørn Erik Vangen hatt en bevisst strategi for å få Debios gullmerke på kjøkkenet. –Gullmerket skal brukes i markedsføring av skolen. Blir kjøkkenets renommé sterkt nok tror jeg det vil være en av flere bærebjelker som kan tiltrekke seg elever, sier Vangen.

Vi aner konturene av en suksessbedrift når hele organisasjonen tar ansvar for at bedriften skal lykkes. På Fosen ser kjøkkensjefen det som sitt naturlige ansvar å ta en betydelig rolle i markedsføringsarbeidet for å få flere kunder.

I en særstilling
Mat er viktig for alle, og alle kan lære å verdsette kvalitetsmat.  - Nå er vi tre faglærte kokker og en lærling som sammen skal løfte maten på skolen til å bli noe elevene snakker og skriver om. Da vil kjøkkenet bli en viktig brikke i markedsføringen av skolen. - At vi serverer økologisk mat er en naturlig forlengelse av vår måte å tenke mat på. Ved at vi selv produserer mye av maten vi tilbereder håper vi elevene får et annet forhold til det de spiser, og at det kan bidra til at de ser sammenhengene. Vi er i en særstilling gjennom å ha nærhet til råvarene, kontroll på prosessene, respekt for mat og glede over å klare seg sjøl. Dette øker muligheten til å se sammenhengene mellom hva du putter i jorda og hva vi kan høste, sier en energisk kjøkkensjef.

Mat - fra jord til bord
Kjøkkensjefen har en rolle på skolen litt ut over det vanlige. Det forstår vi når vi ser at én av skolen seks linjer heter Mat – fra jord til bord - opprettet på initiativ fra kjøkkenet. – Jeg opplevde at mat og matproduksjon ville binde mange av de øvrige linjene sammen, som et naturlig bindeledd. Seilerne har et forhold til havet og ressursene, på friluftslivlinja lærer de om alt som kan sankes i naturen og elevene på økologisk jordbruk lærer å høste fra jorda. Da så vi at det ville være naturlig å opprette en linje for de som er opptatt av hva de spiser og hvordan maten lages – fra grunnen, avslutter Bjørn Erik Vangen.På sine egen hjemmeside skriver folkehøgskolen
Du får en svært grundig innføring i matlaging. Ofte starter vi med ”hele” råvarer. Du kommer tett på livet og naturen - vi slakter dyra som blir til kjøttet vi spiser. Vi fisker fisken. Vi dyrker grønnsaker og urter. Dette er det ikke mange ungdommer som får lære i dag. Du får bli med på noe helt spesielt. - Mat uten juks - Hente råvarer sjøl - Økologisk mat - Vegetarmat - Riktig næring for kroppen - Mat som trivselsfaktor - Ville vekster - Kulturarv. Vi lever ikke i steinalderen. Kjøkkenet vårt er moderne – det må det være for å lage mat noenlunde effektivt til 50-60 personer hver dag. Poenget er at du får lære alt helt fra grunnen, mat er et håndverk, og håndarbeid kommer man ikke utenom. En hel del av undervisninga foregår ute. Vi har frukttrær, bærbusker, urter, grønnsaker og drivhus. Sesongen bestemmer mye hvordan året forløper.


Debios serveringsmerker

Merkeordningen er for kaféer, restauranter, hoteller, kantiner og andre virksomheter hvor det tilberedes og selges økologisk mat og drikke. For å ta i bruk serveringsmerkene må spisestedet kunne dokumentere innkjøpene for de tre siste månedene. Bronse-, sølv- og gullmerkingen representerer de tre ulike nivåene det er mulig å legge seg på. Bronse: Minst 15 % av serveringen er økologisk, beregnet av innkjøpssum. Alternativt kan 15 ulike økologiske produkter brukes til enhver tid. Sølv: Minst 50 % av serveringen er økologisk, beregnet av innkjøpssum. Gull: Minst 90 % av serveringen er økologisk, beregnet av innkjøpssum.

Serveringsmerkene kan vises fram på menyen, på hjemmesider, på dør/vinduer og brukes i den generelle profileringen og markedsføringen av spisestedet. Det er også mulig å få en Debio-godkjenning uten serveringsmerker, hvor man i stedet kun bruker Ø-merket på økologiske produkter som serveres. Andelene gjelder produktgrupper som finnes på markedet både som økologisk og ikke-økologisk. Det vil si at produktgrupper som i henhold til lovbestemmelser ikke kan markedsføres som økologisk, f.eks. vilt og fisk fra fangst, ikke tas med i beregningene.


Annonsører

Samarbeidspartnere