Kjøttlim blir lovlig å bruke i norsk kjøtt, men ikke i økologisk

10.02.2010
EU sa 8.februar ja til kjøttlim, og Norge må følge etter, melder NRK FBI. Men Mattilsynet er skeptiske til å lime mindre kjøttstykker sammen til en større biff. Kjøttklister er et stoff, kalt trombin, som får blodet til å størkne, og derfor limer mange små kjøttbiter sammen til en større biff. I økologisk produksjon vil stoffet ikke være lovlig å bruke.

I økologisk kjøtt fra Norgarden vil du væres sikker på at det ikke er brukt kjøttlimstoffet, trombin, og de fleste andre tilsettingsstoffer.  Foto: Økologiske Norgården

 

Kommer til sommeren

Frem til nå har dette tilsetningsstoffet ikke vært tillatt i Norge, men i går vedtok EU ved Europakommisjonen at enzymet trombin skulle tillates.  Fra sommeren av kan dette være i bruk i Norge.

 

Hvordan vet man at kjøttet er limt?


Norge og EU er opptatt av å unngå villedning av forbrukeren skriver Mattilsynet på sin hjemmeside. Derfor er det lagt inn flere vilkår i godkjenningen av trombin. For å hindre villedning av forbrukerne kan kjøtt tilsatt dette enzymet kun selges ferdig emballert direkte til forbrukeren. Det vil si at limt kjøtt selges ikke i ferskvaredisken. Produktet må merkes med at det inneholder trombin fra storfe og/eller svin i ingredienslisten. I tilknytning til salgsnavnet skal varen være merket med "sammensatte kjøttdeler". Disse merkekravene innføres for å sikre at forbrukeren ikke blir lurt til å tro at de har kjøpt kjøtt av bedre kvalitet.

 

Les hele saken hos Mattilsynet.

Ikke lov i økologisk produksjon

For at et tilsetningsstoff eller prosesshjelpemiddel skal være tillatt brukt i økologisk produksjon, må den stå oppført i Vedlegg VIII til fo. (EF) nr. 889/2008. Trombin står IKKE oppført på denne lista og kan derfor ikke brukes til produksjon av økologisk produkter, skriver seniorrådgiver i Mattilsynet, Hanne Marit Gran i en e-post til Oikos.

 

Kravet i økologisk produksjon

Dessuten mener Hanne Marit Gran at et slikt tilsetningsstoff ikke kan tillates, da den vil bli omfattet av samme forordning, art. 19.3 (dansk tekst); "Der må ikke anvendes stoffer og metoder, der genskaber egenskaber, der er gået tabt ved forarbejdning og oplagring af økologiske fødevarer, retter op på følgerne af en forsømmelig forarbejdning af disse produkter eller på anden måde kan være vildledende med hensyn til disse produkters sande karakter."

 

Les mer om kjøtt-limsaken hos NRK FBI her

 

Her kan du lese om økologiske kjøttprodukter fra Økologiske Norgården

Annonsører

Samarbeidspartnere