Klart for økovekst på Røros

12.11.2015
I går åpnet symposiet Økologisk 3.0 på Røros. Samme dag feiret Rørosmeieriet 15 år og meieribestyrer Trond V. Lund kunne åpne meieriets nye anlegg på Tolga. – Med dette anlegget får vi gode muligheter for videre vekst, sier han til Oikos.no.

- Jeg tror vi vil ha for liten produksjon av økomelk i Norge om bare noen få år, sa meieribestyrer Trond V. Lund på Rørosmeieriet, under omvisningen på noen av Rørosmat sine bedrifter. Tilhørere var deltakerne på symposiet Økologisk 3.0 som startet i går. Lund uttrykte derfor stor tilfredshet med at Tine Råvare nå har åpnet for at flere melkebønder i fjellregionen kan legge om til økologisk drift.

Ekte suksesshistorie
Suksesshistorien om matsatsingen i fjellregionen sto i sentrum på åpningsdagen for symposiet Økologisk 3.0, som pågår på Røros i disse dager. Denne suksessen vokser. I går åpnet Rørosmeieriet sitt nye anlegg på Tolga, der de nå har tatt i bruk Tines nedlagte meierilokaler for å få plass til å produsere nok til å dekke den økende etterspørselen etter økologiske melkeprodukter.

Moderne økologisk gjenbruk
- Vi har nå åpnet Norges mest moderne meieri, så nå er vi godt rustet til den veksten som vi venter at vil komme, sier meieribestyrer Trond Vilhelm Lund i Rørosmeieriet AS til oikos.no. – Vi mener det er i god økologisk ånd å ta i bruk og gjenbruke et anlegg som sto tomt etter at Tine la ned sin produksjon der, framfor å bygge nytt her på Røros.
Bedriften har investert 28 millioner i anlegget på Tolga.

Muskler for vekst
Rørosmeieriets leieproduksjon for Coop flyttes til Tolga. Den økologiske Änglamark-melka som selges på Coopbutikker over hele landet, vil fra nå av bli tappet på Tolga-avdelingen til Rørosmeieriet.
Leieproduksjonen for Coop startet i 2010 og står nå for omtrent halvparten av den samlede omsetningen til heløkologiske Rørosmeieriet, med 4,3 millioner liter melk levert til Änglamark årlig.
– Når Coop nå vokser, har vi muligheter til å være med, sier en fornøyd meieribestyrer Lund til oikos.no.

Tekst: Marit G. Wright
Foto: Rørosmeieriet

Annonsører

Samarbeidspartnere