Klima: EUs landbruksministre på økogård

15.09.2009
EUs landbruksministre besøkte i går en økogård i Sverige etter invitasjon fra landbruksminister Erlandsson i forbindelse med et uformelt møte om klimaforandringer. Den økologiske paraplyorganisasjonen IFOAM ber om at økolandbruket må inkluderes i klimastrategien i EUs landbrukspolitikk.

Christofer Stopes, president i IFOAMs EU-gruppe (International Federation of Organic Agriculture Movements) setter pris på at den svenske landbruksministeren viser fram et godt eksempel på klimavennlig jordbruk til sine kolleger.


Klima inn i EUs landbrukspolitikk
- På gårdsbesøket kan ministrene se med egen øyne det store potensialet økologisk landbruk har til å redusere klimagassutslipp og til å tilpasse seg klimaendringer, samtidig som mat av høy kvalitet produseres. Som ei global utfordring må klimaendringene tas tak i på alle relevante politikkområder. Derfor må strategiene for klimatilpasning og klimagassreduksjon bli en del av den neste CAP (EUs felles landbrukspolitikk) hvis vi vil se virkelige framskritt.


Klimavennlig dyrking
Marianne Schønning, økologisk bonde fra Sverige og styremedlem i IFOAM, uttaler: - Økologiske bønder har gode resultat i klimavennlig landbrukspraksis, f.eks. gjennom høyere karbonlagring i jord, ansvarlig energibruk og at husdyr- og planteproduksjonen er integrert. Økologisk landbruk leverer dessuten innovasjoner ved å utvikle klimaansvarlige løsninger i matkjeden: det svenske økomerket KRAV, for eksempel, innfører nå klimakrav i sitt regelverk. Men det er tid for å forandre hele landbrukssektoren: matproduksjonen må gå hand i hand med miljøvennlig praksis.


Kostnadene for miljøet må med i produktet! 
- Vi ber politikerne om å oppfordre bønder til klimavennlig praksis, slik som økologisk dyrking - og å få en slutt på den urettferdige konkurransen mellom konvensjonell og økologisk matproduksjon. De miljømessige kostnadene ved ikke-bærekraftig landbrukspraksis må internaliseres i produktkostnaden. Skatt på kunstgjødsel og pesticider er et viktig skritt i denne retning.

 


Noter:

(1) More on the informal meeting of EU Agriculture Ministers - http://www.se2009.eu/en/meetings_news/2009/9/13/informal_meeting_of_agriculture_and_fisheries_ministers.

Discussion paper prepared by the Swedish Presidency: http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/09/st12/st12142.en09.pdf

 

(2) The IFOAM EU Group represents more than 300 member organisations of IFOAM (International Federation of Organic Agriculture Movements) in the EU-27, the EU accession countries and EFTA. Member organisations include: consumer, farmer and processor associations; research, education and advisory organi-sations; certification bodies and commercial organic companies.

 

(3) As also outlined in the EU Commission staff working document accompanying the White Paper "Adapting to Climate Change: the challenge for European agriculture and rural areas": "Organic farming has potential for mitigation through its efficient nutrient cycles and soil management, and as it usually implies higher diversity and high level of knowledge of the functioning of the farm ecosystem, it is also likely to be more resilient to climate change." The document is available at:

http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/09/st08/st08526-ad05.en09.pdf

 

Annonsører

Samarbeidspartnere