Klima og miljøgifter i farlig miks

10.01.2011
Miljøgifter kan øke risikoen for kreft, påvirke hjerneutviklingen hos barn, redusere immunforsvaret og gjøre det vanskeligere å bli gravid. Klimaendringer kan igjen påvirke disse effektene i negativ retning, skriver Elin Fugelsnes, journalist i Norges forskningsråd. -Det er høyst nødvendig at det blir rettet søkelys mot mengden av giftstoffer og konsekvensene de kan ha på helse og miljø, sier Reidar Andestad i Oikos - Økologisk Norge. Miljøgifter er kjemikalier som er lite nedbrytbare og som kan hope seg opp i levende organismer.

Kjemikaliene det er snakk om, er enten tungmetaller som bly og kvikksølv, eller organiske miljøgifter som sprøytemidler og bromerte flammehemmere.

 

- Vi vet at bly kan påvirke hjerneutviklingen hos barn, selv i lave konsentrasjoner. En annen utfordring er såkalte hormonhermere som øker risikoen for kreft og kan påvirke forplantingsevnen og svekke immunforsvaret.

 

- Vi er særlig sårbare for miljøgifter på fosterstadiet og i de første årene av livet, forteller Jon Øyvind Odland, styreleder i Forskningsrådets Program for miljø, gener og helse.

 

Les hele saken hos forskning.no her

Annonsører

Samarbeidspartnere