Klimautredning om økologisk landbruk

28.12.2008
Oikos har fått midler til å utrede klimaeffekter ved økologisk landbruk. Vi vet at kunstgjødsel er svært energikrevende å produsere og slipper ut store mengder lystgass, og siden kunstgjødsel ikke brukes i økologisk landbruk har vi et godt utgangspunkt, sier Reidar Andestad, daglig leder i Oikos.

Klimautredning om økologisk landbruk

Økoorganisasjonen Oikos har fått midler til å utrede klimaeffekter ved økologisk landbruk.  Vi vet at kunstgjødsel er svært energikrevende å produsere og slipper ut store mengder lystgass, og siden kunstgjødsel ikke brukes i økologisk landbruk har vi et godt utgangspunkt, sier Reidar Andestad, daglig leder i Oikos.

Økolandbruk binder mer karbon

Økologisk landbruk har potensial til å redusere utslippene av klimagasser og til å binde mer karbon i jord. Dette skal Oikos utrede i prosjektet "Økologisk jordbruk og klima - potensial og begrensninger".. Prosjektet er støttet med midler fra Statens landbruksforvaltning gjennom Nasjonalt utviklingsprogram for klimatiltak i jordbruket. Metoder som vekstskifte med kløvereng, bruk av husdyrgjødsel og grønngjødsling, som er vanlig i økologisk landbruk, har potensial til å binde mer karbon i jorda enn ensidig åkerbruk, som ofte er praksis i konvensjonelt landbruk, sier Reidar Andestad.

Utfordring med avlingsmengde

Flere internasjonale undersøkelser har vist at per arealenhet slipper økologisk landbruk ut mindre klimagasser enn konvensjonelt landbruk. Derimot er ikke bildet like enkelt når det gjelder utslipp per produktenhet. Avhengig av jordbruksprodukt og sted er klimaeffekten per kilo produkt en del ganger gunstigere i konvensjonelt landbruk enn i økologisk. Årsaken er at avlingene i økologisk landbruk under våre breddegrader som regel er lavere enn i konvensjonelt landbruk.

Inspirerende for Oikos

Utredningsarbeidet vil bli ledet av fagsjef Jon Magne Holten som i tidligere har jobbet ved Bioforsk Økologisk på Tingvoll.  På nyåret vil vi tilsette en ny medarbeider som vil jobbe med denne klimautredningen, sier Reidar Andestad i Oikos. For Oikos er det veldig inspirerende og viktig at vi nå kan bidra med mer kunnskap om den globale klimautfordreningen og se på hvordan økologisk landbruk best kan drives for å gi minst mulige klimagassutslipp.

 

For flere opplysninger:

Daglig leder Reidar Andestad; reidar@oikos.no, mobil 41 27 16 64

Prosjektleder Jon Magne Holten, jon.magne@oikos.no, telefon 23 10 96 44     

 

Annonsører

Samarbeidspartnere