Klimavalg 2013 - Oikos er med i alliansen

18.06.2013
Oikos - Økologisk Norge er en av 75 organisasjoner som er med i alliansen Klimavalg 2013. - Vi engasjerer oss fordi det er en av de aller viktigste sakene i vår tid, sier daglig leder, Regine Andersen.

Regine Andersen har blitt intervjuet av Halfdan Wiik i Klimavalg 2013.

Om Oikos

Oikos – Økologisk Norge er en ideell medlemsorganisasjon for alle med interesse for økologisk mat og landbruk. – Vår visjon er et økologisk samfunn og vi bygger vårt arbeid på fire grunnprinsipper, sier Regine Andersen: økologi, helse, rettferdighet og varsomhet. Oikos driver utstrakt informasjonsvirksomhet og arbeider politisk og praktisk for å fremme økologisk landbruk og forbruk i Norge. De utgir magasinet Ren Mat.

Hvorfor velger dere å engasjere dere i klimasaken?

– Fordi det er en av de aller viktigste sakene i vår tid. Landbruket er en stor bidragsyter til klimagassutslipp, og utgangspunktet for økologisk landbruk er å skape et miljøvennlig landbruk. Økologisk landbruk har flere viktige klimafordeler, og enkelte av de økologiske driftsformene skårer særlig godt med hensyn til klimaregnskap. Slik kan økologisk landbruk gi gode foregangseksempel som spydspiss for resten av landbruket, slik at det kan bli mer miljø- og klimavennlig.

Hvilke tanker gjør du deg om en allianse som Klimavalg 2013?

– Det er flott å se at så mange forskjellige organisasjoner har engasjert seg, det gir håp om at vi faktisk kan klare å skape endring sammen. Så må vi klare å videreføre samarbeidet på ulike måter etter valget også, for folkelig press trengs nok i lang tid framover.

Hva vil og kan din organisasjon bidra med fram mot valget?

– Vi vil dele landbruksrelaterte klimasaker på nettsidene våre, Facebook og Twitter, og vi stiller opp og kan bidra til å organisere eventuelle demonstrasjoner eller andre aksjoner. Vi arrangerer partidebatt om en økologisk framtid etter valget på Litteraturhuset i Oslo, mandag 26.august kl. 19.00. Klima er en naturlig del av denne debatten. Da håper vi å fylle Wergelandsalen, og inviterer våre kollegaer fra de andre organisasjonene i Klimavalg 2013 til å delta og bidra til klimafokus i debatten.

Hva tenker du om framtida, og en mulig videreføring av samarbeidet?

– Jeg håper som sagt vi kan fortsette å samarbeide også etter valget, klimaproblemet er langt fra løst til høsten. Uten sterkt press fra grasrota er jeg redd at vi ikke klarer å snu i tide.

Les også:

Hvem er de beste og verste klimapartiene?

Hva vi vil: våre krav

Vil du engasjere deg i Klimavalg 2013? Alle er velkomne til å engasjere seg, uavhengig av om du er med i en av organisasjonene som allerede er med, eller ikke. Det trengs folk i hele landet. Sjekk om det allerede er en gruppe der du bor, eller ta kontakt med Thomas Cottis på tcot@online.no eller telefon 905 59 796 dersom du vil ha mer informasjon eller starte en gruppe.

Annonsører

Samarbeidspartnere