Kommune forbyr ugras-sprøyting

09.04.2014
Eidsberg kommune i Østfold har enstemmig vedtatt å slutte helt med giftsprøyting mot ugras på alle kommunens arealer. – Oikos Økologisk Norge applauderer beslutningen. Vi vil oppfordre andre kommuner til å følge Eidsbergs eksempel, sier styreleder Olav Arnar Bø til oikos.no.

Eidsberg kommune i hjertet av Østfold har nylig vedtatt å gå foran med et godt eksempel, skriver nrk.no/ostfold. Kommunen har vedtatt å forby all bruk av kjemisk ugras-sprøyting på kommunens arealer.

Rester i jord, vann og mat

I Sverige har det lenge vært forbud mot å bruke sprøytemidler i offentlige grøntanlegg, sier varaordfører Maren Hersleth Holsen i Eidsberg. Hun mener vi her i landet bør kunne få til det samme. Det er hun som har fått hele kommunestyret med på enstemmig å vedta forbudet mot bruk av giftige ugrasmidler.

– Det finnes rester av kjemiske sprøytemidler i både jord, vann og mat. Jeg tror det ligger en latent bombe i forhold til hvordan vi bruker sprøytemidler i dag, sier Hersleth Holsen til nrk.no.

Skoler og barnehager

– De som driver i parkvesenet i Eidsberg begrenser bruken av sprøytemidler allerede i dag, sier varaordføreren. – Dermed kan vi nokså enkelt gå foran med et godt eksempel, mener hun og holder fram føre-var-prinsippet som viktig. Forbudet gjelder for alle kommunens skoler, barnehager, parkanlegg og andre grøntområder.

Varaordføreren mener også at Norge bør følge etter Sverige og forby bruk av sprøytemidler i parker og andre offentlige grøntanlegg.

God begynnelse

– Det er fullt mulig å holde ugraset i sjakk uten å bruke gift, sier sivilagronom Olav Arnar Bø, som er styreleder i Oikos - Økologisk Norge. – Vedtaket som Eidsberg kommune har gjort, er virkelig en god begynnelse, mener han.
Innenfor økologisk landbruk har det lenge vært utviklet ulike giftfrie teknikker for ugrashåndtering, blant annet med bruk av varme.

Dette handler både om å ha god fagkunnskap om ugrasbiologien og om utvikling av miljøvennlige metoder som ikke innebærer bruk av giftstoffer.

Heatweed.no utstyr for ugrastyning med varmt vann

Ikke bare luking

Vedtaket trenger altså ikke bety at kommunens parkarbeidere må ligge på kne og luke hele sommeren.
– Det finnes flere miljøvennlige metoder for å håndtere ugras,  tilføyer Bø, som også har lang erfaring med undervisning i økologisk landbruk.

– Jeg håper riktig mange andre norske kommuner vil følge Eidsbergs gode eksempel, fortsetter han.
– Det neste vil være å forby all bruk av de farligste kjemiske sprøytemidlene i hele kommunen, slik flere kommuner i andre land har gjort.

Varmt vann

I Eidsberg kommune i Østfold finnes det et firma, Heatweed Technologies AS, som nylig ble tildelt prisen ”Årets Ekoföretag 2014” i Sverige. De driver nettopp med utvikling og salg av slikt utstyr for ugrastyning med varmt vann og spesialdyser.

– Foreløpig selger vi mest til kommuner og entreprenører i Sverige, Danmark og Polen, men vi merker at interessen her i Norge også er økende, sier eier og daglig leder Johan Rud til oikos.no.

Inspirert av lokalt firma

– Firmaet som holder til her i vår egen kommune, var helt klart en inspirasjon for oss, medgir varaordfører Holsen.  – Men vi må sørge for å ha ryddige prosesser for offentlige anskaffelser her, så om det blir dem eller andre som får oppdrag hos oss, ja det gjenstår å se.

Les mer om den nye teknologien i Norsk Landbruk.

Annonsører

Samarbeidspartnere