Konferanse om andelslandbruk

16.10.2014
Andelslandbruk er i sin spede begynnelse her til lands, men interessen er stor. 30. oktober arrangeres en konferanse i Skien hvor den tyngste kompetansen i landet er samlet. Under tittelen Utfordringer og muligheter for utvikling av andelslandbruk i Norge har de ansvarlige klart å toppe laget av det som finnes av kompetanse om andelslandbruk. Påmeldingsfristen går ut 25. oktober.

Den 30. oktober kl. 11:00 – 17:00 på Århus gård, Århusveien 191 i Skien bør alle som jobber med politikk, forvaltning og veiledning i å bedre kjennskapen til andelslandbruk i Buskerud, Vestfold, Telemark og Agderfylkene kjenne sin besøkelsestid. Det vil bli en sjelden anledning til å diskutere utfordringer og muligheter for utviklingen av andelslandbruk i Norge.

Målgruppen
Landbruksforvaltningen - på alle nivåer, landbruksorganisasjonene, landbruksrådgivningen, gårdbrukere og andre aktører med interesse for videreutvikling av andelslandbruk i Norge.

Konferansen er en del av prosjektet: Andelslandbruk – en viktig omsetningskanal for økologisk mat, som finansieres av Landbruksdirektoratet.

Hva er andelslandbruk?
Andelslandbruk er en form for direkte omsetning og dialog mellom gårder og forbrukere. Kjernen i ordningen er at forbrukere kjøper andeler av gårdens produksjon, og deler derved risikoen for årsvariasjoner i avlingene.

Kortreist
Som andelshavere i årsproduksjonen kan forbrukerne delta i planlegging av gårdsdriften. Fordelen for forbrukerne er mulighet til å få kortreiste produkter fra landbruket – inklusive skogen – som ellers kan være vanskelig å få fatt i. I tillegg blir man kjent med gården som produserer maten, og man vet hva man får. Det er en god måte å lære barn, spesielt de som vokser opp i byen, hvor maten kommer fra og hvordan den produseres. Urbane barnefamilier er også overrepresentert som andelshavere.

Nær forbindelse
Andelslandbruk er kanskje det nærmeste folk flest kan komme å være gårdbruker, uten å være det. Den nære forbindelsen med gård og gårdsarbeidet kommer gjennom hyppig kontakt med gårdbrukerne, åpenhet rundt drift og økonomi, og involvering i selve planleggingsprosessen

Her er invitasjonen og informasjon om påmelding til konferansen

Her kan du lese mer om andelslandbruk

Annonsører

Samarbeidspartnere